SchoolSoft

  • Mycket mer än skola

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 20 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

 

Senaste nytt / Blogg

11

Sep

Jan Eliasson hoppas på deltagarna på Sundybergs folkhögskola

2018-09-11

”Bara två dagar innan valdagen besökte Jan Eliasson Sundbybergs folkhögskola för att prata om vikten av demokrati med deltagare...

04

Sep

Alexandra Pascalidou på besök

2018-09-04

Tack Alexandra Pascalidou för att du kom till vår skola igår och delade med dig av din berättelse, ditt författarskap...

01

Sep

Invigning av Södra Stockholm folkhögskola

2018-09-01

I går firade Södra Stockholms folkhögskola sina nya lokaler i Slagsta Botkyrka tillsammans med deltagare, personal och gäster. Utbildningsminister...

Instagram

Hämta fler
Something is wrong.
Instagram token error.