SchoolSoft

  • Sök till estetisk profilkurs

    Filmlinjen, Skrivarlinjen, Teaterlinjen, Postproduktion, Dokumentärfilm, Projektåret, Ett skrivande rum

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 15 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

Senaste nytt / Blogg

29

apr

Sundbybergs folkhögskola kräver, i samverkan med Folkhögskolor för asylätt

2021-04-29

Sverige riskerar att få den mest restriktiva asyllagen i EU. Sundbybergs folkhögskola kräver att det inte ska ske. Skriv...

29

apr

Fint besök av projekt Kvinnokraft i Järva

2021-04-29

Idag har vi haft fint besök av projekt Kvinnokraft i Järva med projektledare Anna Hansson och stadsdelsmammorna Layla, Mushtaq och...

16

apr

Ny utbildning hösten -21! Socialpedagogutbildning på distans

2021-04-16

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med och för människor. Kanske du redan arbetar som timvikarie...