SchoolSoft

  • Ansökan till vårterminen 2020 är öppen!

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 20 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

 

Senaste nytt / Blogg

05

Dec

Premiär skolfilm Feminism och gestaltning

2019-12-05

Vi har i samarbete med filmproduktionsbyrån Anders & Mia skapat kursfilmer. Premiärfilm Feminism och gestaltning, länk till Feminism och gestaltning...

04

Nov

Studiecirkel på Somaliska

2019-11-04

Vi fortsätter våra studiecirklar för alla kvinnor som talar somaliska. Våra träffar kommer handla om: Psykisk ohälsa  Barns rättigheter ...

30

Okt

Enstaka platser kvar till vårterminen 2020

2019-10-30

Enstaka platser kvar till vårterminen 2020 kursstart 7/1 >Ett skrivande rum – distans >Dokumentärfilm (13/1) >Feminism och gestaltning >Sång...

Instagram

Hämta fler
Something is wrong.
Instagram token error.