• 22

  feb

  Idag besökte Ylva Johansson Etableringskursen

 • 16

  feb

  Nyhet! Kulturparaplyets projektår

  Har du en idé till ett projekt inom kulturområdet? Film. Teater. Sång. Roman. Diktsamling. Eller något där genrer korsas och bryts? Sök vårt projektår! Ansökan ska vara inne senast den 20 april 2017. Bifoga en projektbeskrivning på c:a ½ A4. Skolan kallar sedan till intervju där projektet presenteras.

 • 16

  feb

  Ny kurs! Svenska som andraspråk på grundskolenivå - med praktik på arbetsplats

  På den här kursen studerar vi svenska som andraspråk på grundskolenivå. Samtidigt lär vi oss mer om samhället. Vi samtalar, skriver och läser om ämnen som intresserar oss. Vi uppmärksammar särskilt arbetslivet i Sverige. Till exempel arbetar vi med texter som tar upp aktuella frågor på svenska arbetsplatser, och diskuterar våra egna erfarenheter. På kursen får du också göra praktik på en arbetsplats. Du väljer själv en arbetsplats inom ett område som intresserar dig. Ansökan senast 1 maj.

 

 

Välkommen på öppna skoldagar  

21-22 mars kl.10-14.30. 

 

Kulturparaplyet har extra öppet 21 mars

kl 17-19. 


 


  

Välkommen till Sundbybergs Folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms centrum. Ett par minuter från tunnelbanan i Rissne.

 

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss.

 

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för kreativa aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en mångkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Alla årslånga kurser har tillval med olika innehåll. 

 

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

 

Kurserna har tre olika inriktningar

 • Allmän kurs för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
 • Kurser med svenska som andraspråk - för dig som vill lära dig mer svenska
 • Kulturparaplyet - profilkurser med skapande inriktning inom film, musik, teater och skrivande.

Vi har även sommarkurser och olika uppdragsutbildningar.

 

Deltagarenkäten