SchoolSoft

  • Ansökan vårterminen öppen

    Vi har Allmän kurs, Svenska som andraspråk, Estetiska kurser.

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 20 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

 

Senaste nytt / Blogg

25

Nov

Goda nyheter! Ny filmlinje till hösten 2021

2020-11-25

Dokumentärfilmskursen startar inte i vår, men en ny ettårig filmlinje till höstterminen 2021 håller på att arbetas fram. Mer...

13

Sep

Anmälan vårterminen 2021 öppnar 1 oktober

2020-09-13

Antagning till vårterminen 2021 öppnar 1 oktober. Mer information kommer. Varm välkommen till Sundbybergs folkhögskola i Rissne. Foto: Anna Ledin Wirén

14

Aug

Välkomna till läsårsstart  24/8!

2020-08-14

Vi kommer anpassa vår verksamhet enligt de rekommendationer vi fått från Folkhälsomyndigheten och Regeringen, därför blir det upprop för...

Instagram

Hämta fler
Something is wrong.
Instagram token error.