Antagning till höstens kurser är öppen

 

 Kulturparaplyet Sång & Teater, Skrivarlinjen, Film, Dokumentärfilm, Ett skrivande rum - distans 

• Allmän kurs - Samhälle med global historia, Samhälle och psykologi, Allmän fortsättning och Bas. 

 Svenska som andraspråk - Upptäck Sverige, Mer svenska, Vårdkursen, Barnomsorgskurs och Svenska som andra språk grund med arbetspraktik. 

Kurserna är Csn berättigade, 1 - åriga, på heltid och distans.

 
Välkommen med din ansökan till Kulturparaplyet senast 1 juni.
Allmänkurs och Svenska som andra språkskurser senast 1 juni.
 
Läs mer om oss och våra Allmänkurser på Studentum.se
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Sundbybergs Folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms centrum. Ett par minuter från tunnelbanan i Rissne.

 

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss.

 

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för kreativa aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en mångkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Alla årslånga kurser har tillval med olika innehåll. 

 

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

 

Kurserna har tre olika inriktningar

  • Allmän kurs för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
  • Kurser med svenska som andraspråk - för dig som vill lära dig mer svenska
  • Kulturparaplyet - profilkurser med skapande inriktning inom film, musik, teater och skrivande.

Vi har även sommarkurser och olika uppdragsutbildningar.

  Deltagarenkät