SchoolSoft

Kursansvarig lärare för vår nya Socialpedagogutbildning på distans

april 16, 2021 | Övrigt

Hösten 2021 startar vi en ny tvåårig Socialpedagogutbildning på distans. Det är en heltidsutbildning med 6-7 obligatoriska träffar per läsår.

Nu söker vi dig som är utbildad Socialpedagog, Socionom eller Beteendevetare och vill verka som kursansvarig lärare på vår nya utbildning. Du behöver ha god kännedom om socialpedagogens arbete inom olika områden och ha en vision om hur ett kursupplägg på distans på bästa sätt leder till bred, djup och kvalitativ kunskap om människan som komplex varelse. Utbildningen ska präglas av folkbildningens holistiska perspektiv, där vi bygger på människors styrkor och förmågor. Vidare ska den innehålla studier i det beteendevetenskapliga fältet där ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi, etik samt det sociala arbetets organisation och historia ingår. Studieformen är distansstudier på heltid med obligatoriska träffar på Sundbybergs folkhögskola (2-3 dagar per tillfälle, sex-sju gånger per läsår). Under de fysiska träffarna har deltagarna möjlighet att tillsammans samtala och diskutera kring de olika teorierna och föreläsningar som de fått till sig under studietiden på distans. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform och viss fjärrundervisning. Redovisning sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, reflektioner i loggbok eller olika gestaltande former. Du kommer ha stöd av ett lärarlag med lång erfarenhet av att undervisa på folkhögskola. Men det är du som har huvudansvaret för att utforma kursens innehåll och vara mentor för deltagarna. Genom kontinuerlig digital handledning och feedback, mestadels skriftligt, ska du ledsaga alla individerna i gruppen.

För det här uppdraget krävs det att du har erfarenhet från att undervisa på annan socialpedagogisk utbildning, gärna på en folkhögskola. Det är en merit om du har folkhögskollärarutbildning. Du behöver också ha tankar och idéer kring upplägg för distansstudier. God vana av datoranvändning och tekniska verktyg är ett måste. I uppdraget ingår, förutom kursansvar och undervisning, bokning av externa föreläsare inom kursens olika ämnesområden, detta för att utbildningen ska vara aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag. En del av utbildningen kommer utgöras av fältstudier. 

För att du ska trivas hos oss är det en fördel om du är intresserad av samhällsfrågor och har ett stort intresse av att arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv. Ett av vår skolas viktigaste uppdrag är att främja demokratiska processer. Du behöver ha ett stort engagemang när det gäller att hitta individuella lösningar till olika deltagare utan att ge avkall på grupptillhörighet och gemenskap med andra.

Anställningsform: 100% visstidsanställning under två läsår, med tillträde enligt överenskommelse, dock senast 15 augusti 2021. Ferielön. Med möjlighet till tillsvidareanställning om erforderliga beslut tas av regering och Folkbildningsråd.

Om oss

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne, Sundbyberg ca 15 minuter från Stockholms centrum. Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och tillhörigheter. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort bibliotek, en ateljé för kreativa aktiviteter och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Sundbybergs folkhögskola har ca 270 deltagare. Vi är partipolitiskt, religiöst och fackligt obundna, vår huvudman är Folkuniversitetet. http://sundbybergsfolkhogskola.se/

Intresserad? 

Då är du välkommen att skicka din ansökan till oss, innehållande CV och ett personligt brev med en beskrivning av hur du skulle vilja utforma kursen. Det är kort ansökningstid, senast 30 april vill vi ha din ansökan, den skickas till marc.harding@sundbyberg.fhsk.se. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Pethra Bixo Larsson, på telefon 072-2413071.