SchoolSoft

Studieinformation

Studieinformation

Studierna på Sundbybergs Folkhögskola är på heltid, vilket innebär 30 lektioner per vecka plus hemarbete. Lektionerna pågår måndag till fredag. Du börjar vanligtvis 9.00 på morgonen och slutar senast 16.00.

För att börja studera hos oss måste du minst fylla 18 år det året du börjar kursen.

Skolan har inget internat och kan inte hjälpa dig med bostad.

Kurserna startar om tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

Frånvaroanmälan

Vid all frånvaro (sjukdom, vård av barn eller annat) ska du anmäla dig via SchoolSoft före kl 9.00.

Är du sjuk ska du också anmäla till Försäkringskassan 020-52 45 24 (tonvalstelefon) eller gå in via www.forsakringskassan.se

Intyg

Ett kursintyg med kursinnehåll delas ut till alla deltagare som har 80 % närvaro. Kursintyget innehåller kurstid och kursinnehåll med ämnen och timfördelning. Intyg delas ut när kursen är avslutad och all utrustning (böcker, filmutrustning etc.) är återlämnad och eventuella avgifter betalda.

Enkelt intyg ges till deltagare som har mindre närvaro än 80% eller endast gått en termin av två eller avbrutit kursen. Enkelt intyg innehåller endast information om deltagarens tid i kursen.

Intyg för behörighet till högre studier

Ett intyg med grundläggande behörighet får du som gått 1 – 3 år i allmän kurs/behörighetsgivande kurs (beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet) om kunskapsnivån i de gymnasiegemensamma ämnena uppnåtts under studietiden på skolan.

Studieomdöme

Du som studerar på Allmän kurs/behörighetsgivande kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs varje år gemensamt av alla dina lärare på skolan.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Det slutgiltiga studieomdömet från folkhögskolan, använder du när du söker till universitet/högskola eller yrkeshögskola.

På de kurserna med svenska som andraspråk och Kulturparaplyet får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

 

Kurstider för läsåret 2019/2020 – 2020/2021

Höstterminen: 26/8 -20/12 2019

Vårterminen: 7/1 -29/5 2020

Höstterminen: 24/8 – 18/12 2020

Vårterminen: 4/1 – 4/6 2021

Vi har höstlov, sportlov, påsklov

Kostnader

Undervisningen på skolan är avgiftsfri. Däremot får deltagarna betala för personlig kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m.

Skolan tar betalt för studiemateriel som skolan tillhandahåller. Kopiering, utskrifter, inköp av dataprogram, bredband/internet, ateljématerial, olycksfalls-/studerandeförsäkring och studiebesök. Deltagarkostnaderna ska betalas in före kursstarten. Om avgiften inte betalas i tid får kursdeltagaren inte behålla platsen på skolan.

Avgiften för varje kurs finns på de olika kurspresentationerna.

Studiefinansiering och CSN

Studierna ger rätt till studiestöd från CSN.

Studiemedel som består av studiebidrag och studielån, från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Studiehjälp som är ett studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20.

Mer information kan du få från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) http://www.csn.se/ eller telefon 0771-27 60 00.

Skolan skickar information till CSN om du blir antagen på skolan och när du påbörjar och avslutar studierna.

Studievägledning

Planering kring ditt val av kurs på folkhögskolan eller studiefinansiering kan du få av skolans studievägledare på tel. 08 – 445 39 07.

För mer information om högskola och universitet läs på Studera.nu

Datorer och internetanvändning

Publicering på Internet
Man får inte kränka andra människor.  De regler för kränkande behandling av andra människor som finns på vår folkhögskola gäller även i olika sociala medier som Facebook och bloggar. När man ska publicera något på nätet ska man rätta sig efter vad som är etiskt korrekt i samhället.

Att publicera personuppgifter i syfte att skandalisera eller ”hänga ut” någon är kränkande enligt personuppgiftslagen (PuL).

Datorer

 • Vi är många som ska använda samma datorer. Därför har vi några enkla regler för användning av skolans datorer.
 • Inga arbeten ska sparas på datorns hårddisk.
 • Spara på ditt USB -minne eller i din personliga katalog på servern.
 • Varken mat eller dryck får förtäras vid datorerna.
 • Förtur till datasalarna har den klass som är inbokad enligt schemat vid dörren till datasalen
 • Du får inte ladda ner eller installera egna spel eller program.
 • Du får inte ta bort något.
 • Skolan är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för de program som finns i datorerna och kan bli ersättningsskyldig för olovligt bruk av program.
 • Skolan garanterar inte banksäkerheten för den som t.ex. gör bankärenden via Internet.
 • Läs aldrig okänd e-post. Det finns stor risk för virus.
 • Om något är trasigt eller fungerar dåligt; lägg en lapp i facket för felanmälan på plan 3.
 • Varje deltagare får en utskriftskvot som syns vid utskrifter. Om du skriver ut mycket måste klassen betala från klasskassan. Spara papper! Varje sida kostar en slant. Om inte utskriften kommer direkt, ta reda på varför, innan du skriver ut en gång till. Lär dig hur man stoppar en utskrift.
 • Varje våningsplan har sin egen skrivare. Välj den skrivare som är närmast dig. Det är viktigt att stänga av datorerna på rätt sätt. Bildskärmen ska lämnas påslagen.
 • När läsåret är slut raderas alla deltagares filer. Vill du ha kvar några filer så använder du ett USB – minne. Om det pågår lektioner i datasalen får andra studerande vara där om undervisande lärare säger att det är ok och att du är tyst så att lektionen kan pågå utan störningar.

Utvärdering

Varje kurs gör sina egna utvärderingar. Både efter vissa teman och vid läsårets slut. Personliga utvecklingssamtal görs med alla deltagare.

Dataskyddslagen

Länk till dataskyddslagen GDPR