SchoolSoft

Om skolan

Till Sundbybergs Folkhögskola kommer du på 20 minuter från T-Centralen. Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, dramasal och ett fik, där du kan köpa billiga och goda lunchrätter. Skolan har en interkulturell och skapande inriktning. Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Kurserna har tre olika inriktningar

 • Allmän kurs vänder sig till vuxna som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller andra högre studier.
 • Kurser med svenska som andraspråk.
 • Estetiska profilkurser med skapande inriktning inom film, musik, skrivande och teater.

 Tillgänglighet och rätt till individuellt stöd

Skolan är tillgänglig för rullstolsanvändare. Tekniska resurser finns för deltagare med dyslexi. Skolan får ekonomiskt bidrag för att stärka undervisningen för studerande med olika funktionsnedsättningar det är därför viktigt att du informerar skolan om du är i behov av särskilt stöd.

Bidraget används till

 • Högra lärartäthet i vissa kurser, stödlektioner i mindre grupper
 • Tekniska hjälpmedel
 • Datorprogram anpassade för personer med dyslexi och svårigheter i svenska språket
 • Böcker på Lätt Svenska och ljudböcker i biblioteket
 • Hjälp att ladda ned Talböcker/inläsning av texter

Film om tillgänglighet i kollektivtrafiken från SL

En skola med tradition

Sundbybergs Folkhögskola är en skola med lång tradition, från Stockholms Borgarskola 1836 och vidare till Stockholms Folkhögskola 1926. S:t Eriks Folkhögskola startade 1971 mitt i Stockholm. Efter diverse delningar och sammanslagningar finns nu Sundbybergs Folkhögskola sedan 1996 i Rissne, medan systerskolorna Södra Stockholms Folkhögskola finns i nya lokaler sedan hösten 2018 i Slagsta Botkyrka (fd Långbro folkhögskola) och Skarpnäcks Folkhögskola i Skarpnäck. Folkuniversitetet är vår huvudman.

Skolans huvudman

Sundbybergs Folkhögskola är en del av Stiftelsen Stockholms Folkhögskola. I stiftelsen ingår även Södra Stockholms Folkhögskola och Skarpnäcks Folkhögskola. Skolan är politiskt och religiöst obunden och har Folkuniversitetet som huvudman.

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

 

Vänföreningen SEN I ÅREN

Vänföreningens program våren 2018

Program hösten 2018

Program vår 2019

Program vår 2020