Skriv- och Läskurs

 

Skriv- och Läskursen (SoL-kursen) är en ettårig kurs för dig som har svårt med att läsa och/eller skriva (dyslexi), kanske även har svårt med matematiken och nu bestämt dig för att ta itu med detta.

Arbetsformer

Du arbetar individuellt eller i små grupper.

Vi anpassar arbetet efter gruppens behov. Innehållet är du själv med och utformar.

Du arbetar efter en studieplan som du och dina lärare kommer överens om.

Du får lära dig att använda teknikens möjligheter:

  • dator när du skall skriva och läsa med talsyntes och rättstavningsprogram
  • Vi använder bland annat Legimus
  • användbara appar
  • Vi testar olika alternativa verktyg som exempelvis scannermus eller smart pen


Kursinnehåll

Svenska
Ämnet svenska innehåller bl.a. läsning, ordkunskap, skrivträning, stavning och samtal.

Du får lära dig att använda datorer som ett bra hjälpmedel när du ska skriva och läsa.


Matematik
I matematiken arbetar du utifrån dina egna förutsättningar.

Har du svårigheter med matematik får du här hjälp med det.

Temastudier
Vi utgår från dina egna intressen när vi studerar olika teman om natur och samhälle.


Tillvalsämne
Dessutom ingår ett tillvalsämne som till exempel Qi Gong eller drama/teater.

Kurstider för läsåret 2017/2018

Höstterminen: 21 augusti - 21 december 2017. 

Vårterminen:10 januari - 25 maj 2018. 
Vi har höstlov (vecka 44), sportlov (vecka 9) och påsklov (vecka 14).   

Kostnader
Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 900 kr per termin (1 800 kr för hela kursen). 

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00

Ansökan
Senast 1 juni vill vi ha in din ansökan.

Alla sökande kallas till ett informationsmöte och en kort antagningsintervju. 

Skicka med eventuellt testresultat eller utredning om dina läs- och skrivsvårigheter.

För att göra din ansökan klicka på länken nedan "ansök här" och skapa därefter ett konto för ansökan på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundybergsfolkhogskola.se.

Ansök här

 
Mer information om vilka hjälpmedel dig som är dyslektiker hittar du på Dyslexiförbundet FMLS. 

 
Jimmy 

  

Skriv- och Läskursen (dyslexi) (09/10)

Allmän fortsättningskurs (10/11)
Allmän påbyggnadskurs Psykologi och samhälle (11/12)


Skolan har betytt mycket för min utveckling och självförtroende, den har skapat mål och en tro att man kan självförverkliga sig själv. 

Jag valde skolan därför jag hörde att den var en av de bättre för oss som har dyslexi, eftersom jag själv fick diagnosen i vuxen ålder. Skolan motsvarade över mina förväntningar, då den inger ett lugn. I dagsläget arbetar jag med människor, i framtiden pluggar jag eller försöker utveckla mig något eget inom skola?