Kurser med svenska som andraspråk

Ettåriga heltidskurser på grundläggande nivå.

Efter genomgången kurs får du ett kursintyg, inte betyg.
Folkhögskolan är en annorlunda skolform, där vi arbetar tillsammans för att nå våra mål.
Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter, till exempel tematräffar.

Skoldagen pågår mellan klockan 9.00 till 16.00.