Kulturparaplyet           

Kulturparaplyet - en arena för berättande och gestaltning, där vi samlar våra profilkurser. Kursdeltagarna i Filmlinjen, Skrivarlinjen och Sång- och Teaterlinjen möts och arbetar tillsammans i korta projekt.


Kulturparaplyet: