Vårdbiträdeskurs  - svenska som andraspråk 

Förberedande kurs  

  

Kursen är på grundläggande nivå för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg. 

 

 

Kursen är 1 år på heltid med obligatorisk närvaro.

I kursen ingår praktik i hemtjänst och på äldreboende.

Efter kursen kan du söka arbete som omsorgspersonal, vårdbiträde, personlig assistent eller studera vidare till undersköterska. 

Kursinnehåll

  • Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, lyft-teknik och vårdens organisation. 
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete. 
  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället. 
  • Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.
  • Tillval – du får välja ett ämne du är intresserad av som till exempel bild, musik, film, yoga, motion m.m. 
  • Praktik – praktik inom hemtjänst och äldrevård, både hösttermin och vårtermin.
     

Arbetsformer

Vårdbiträdeskursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna - grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Skolan har en estetisk inriktning och till exempel bild, drama eller musik kan ingå som tillvalsämne i kursen.

 

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.


Kurstider för läsåret 2017/2018

Höstterminen: 21 augusti - 21 december 2017. 

Vårterminen:10 januari - 25 maj 2018. 
Vi har höstlov (vecka 44), sportlov (vecka 9) och påsklov (vecka 14).   

Kostnader
Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 900 kr per termin (1 800 kr för hela kursen). Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00

Ansökan
Senast 1juni vill vi ha in din ansökan.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju. 

För att göra din ansökan klicka på länken nedan "ansök här" och skapa därefter ett konto för ansökan på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundybergsfolkhogskola.se.

Ansök här

 

Olga som gått på kursen berättar:

Jag trivs bra på Sundbybergs Folkhögskola. När jag kom till skolan första gången var jag oroad och spänd över att jag inte skulle förstå någonting eller inte skulle kunna uttrycka mig på rätt sätt. Men allt var lätt och tydligt. Särskilt när jag träffade min klassföreståndare blev jag alldeles lugn.

Jag berättar alltid för mina kompisar och vänner om folkhögskolan. Hur lärarna är intresserad av att eleverna utvecklar sitt språk och har bra reslutat. I min tidigare skola hade jag tappat lusten att studera, men här i folkhögskolan fick jag min lust tillbaka. Det är framför allt därför jag skulle rekommendera folkhögskolan.