Detta är Sundbybergs Folkhögskolas

vänförening Sen I Åren

 

Sundbybergs Folkhögskolas Vänförening är en förening för seniorer som tidigare har studerat på seniorutbildning eller skrivarkurs på skolan, men även andra seniorer är välkomna. 
Vårt syfte är att skapa möjlighet för våra medlemmar att delta i studiecirklar, studieresor, kurser och andra aktiviteter. Vi vill tillsammans skapa en trivsam atmosfär med utbyte av varandra och gynna det livslånga lärandet till en mycket rimlig kostnad.
Årsavgiften är endast 100 kr som betalas in via plusgirokonto 11 88 38-2 i början av kalenderåret.  
Vi skickar brevledes ut vår- och höstprogram. Just nu består vår förening av runt hundrafemtio medlemmar.

 

Vänföreningens program


STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER CIRKLAR

Längst ner på sidan finner ni terminsprogrammet!

  

Vänföreningens styrelse 2015 - 2016

  

Vi i styrelsen

Ordf.
Birgitta Jägerteg, Odlingsvägen 91, 138 36 ÄLTA
bjagerteg@hotmail.com
mobil 0736582018

Kassör
Karin Wathne-Berglund, Maria Sofias väg 1B, 135 63 TYRESÖ
karinwb@telia.com
mobil 0708884821

Sekr.
Maud Bäckman Slipgatan 1, 117 39 STOCKHOLM
maud_ backman@msn.com
mobil 0736545006

Studiecirklar, resor, mm
Ingegerd Sunesson, Råstensgatan 10, 172 30 SUNDBYBERG 08/280351
lasse.ingegerd@swipnet.se
mobil 0739051502

Medlemsrekrytering
Inger Ferséus, Skälderviksplan 6, 120 60 ÅRSTA 08/183656
Ingerferseus@gmail.com
mobil 0733786496

Övriga:
Anna-Greta Johansson, Igeldammsgatan 2 b, 112 49 STOCKHOLM 08/393030
mobil 0736779832

Sonia Hörling, Mörbyhöjden 19, 182 32 DANDERYD 08/188661
sonia.heurling@hotmail.com
mobil 0706928661

Anita Järpenge, Johan Enbergsväg 40 b, 171 61 SOLNA 08/824988
anitaj_swe@hotmail.com
mobil 0709988348

Eivor Jackson Brunskogsbacken 12, 123 71 FARSTA
jacksoneivor@gmail.com
 mobil 0705182169

Berit Tollin Rigagatan 16 bv, 115 27 STOCKHOLM 08/7333164
b.tollin@swipnet.se
mobil 0738306965

Sundbybergs Folkhögskolas Vänförening
Plusgirokonto 11 88 38-2
Org.nr 802411-9680
Medlemsavgiften till Vänföreningen är 100 kr/år