Ett skrivande rum 

- en distanskurs med inriktning mot den skrivande processen.

Skriver du och vill utforska din skrivprocess och utveckla ditt skrivande?

Detta är en skrivarkurs för dig som vill komma vidare med ditt skrivande och ge dig själv mer tid och rum för att skriva.

Vi arbetar med olika skrivövningar tillsammans för att utveckla hantverket och inspireras. En central del av kursen är textsamtal; vi läser och samtalar om text skriven av deltagarna.

Vi gör övningar för att bygga upp det skrivande rummet; en inre plats dit du kan gå för att finna orden och ge dig själv tid att skriva. Att arbeta med ett konstnärligt skapande är också att arbeta med sig själv.

Syftet är att du ska få ökad tillgång till orden och utveckla ditt språk och dina teman, för att tydligare se vad du skriver och vad du vill utveckla - kanske utmynnar det i ett tydligare skrivprojekt.

 

Omfattning

40% (motsvarar minst 16 timmar/ vecka)

Antal deltagare: 10

Kurstider

16 januari 2017 och avslut 19 maj 2017 (lov v.9 och påskveckan).

En fredag i månaden är det undervisning på folkhögskolan. Dessa dagar startar klockan 9.00 och avslutas 16.00.

De 5 fredagarna under terminen är:
27 januari
24 februari
24 mars
28 april
19 maj
De övriga fredagarna ses gruppen via nätet, detta förutsätter tillgång till dator och internet.

Nästa kurstillfälle 15 januari - 18 maj 2018. 

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial och kopiering betalar du 800 kronor för kursen

Ansökan

Skriv ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen och där du berättar om ditt skrivande. Bifoga också nyskriven text 2 A4. Ansökan skall vara skolan tillhanda senast den 20 november 2016. 

Länk till Ansökningsblankett