SchoolSoft

Våra kurser

Kurser på Sundbybergs Folkhögskola

Behörighetsgivande kurser/Allmän kurs

Behörighetsgivande kurser /Allmänkurs är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Allmän Baskurs, nivå 1

Allmän Fortsättningskurs, nivå 2 (gymnasienivå)

Allmän påbyggnadskurs – Samhälle med global inriktning, nivå 3 (gymnasienivå)

Allmän påbyggnadskurs – Psykologi och samhälle, nivå 3 (gymnasienivå)

Kurser med svenska som andraspråk

Ettåriga heltidskurser på grundläggande nivå.

Efter genomgången kurs får du ett kursintyg, inte betyg.
Folkhögskolan är en annorlunda skolform, där vi arbetar tillsammans för att nå våra mål.
Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter, till exempel tematräffar.

Skoldagen pågår mellan klockan 9.00 till 16.00.

Barnomsorgskurs

Vårdbiträdeskurs

Upptäck Sverige

Mer svenska

Allmän kurs Svenska som andraspråk grundläggande

Särskild kurs – Kulturparaplyet

Kulturparaplyet – en arena för berättande och gestaltning, där vi samlar våra profilkurser. Kursdeltagarna i Filmlinjen, Skrivarlinjen och Sång- och Teaterlinjen möts och arbetar tillsammans i korta projekt. Ettåriga heltidskurser och distans.

Filmlinjen 

Dokumentärfilm 

Skrivarlinjen 

Sång- och teaterlinje 

Sång och teaterlinje Fördjupning

Ett skrivande rum – distans

Kulturparaplyets projektår

Feminism & gestaltning

Postproduktion för film och tv – distans