SchoolSoft

Våra kurser

Kurser på Sundbybergs Folkhögskola

Allmän Kurs/ Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser /Allmän kurs är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Allmän Fortsättningskurs (gymnasienivå)

Allmän påbyggnadskurs – Samhälle med global inriktning (gymnasienivå)

Allmän påbyggnadskurs – Psykologi och samhälle (gymnasienivå)

Allmän Kurs med svenska som andraspråk

Vårdbiträde, Barnomsorg, Upptäck Sverige, Mer svenska, SAS Grund

De här kurserna är för dig som kan lite svenska men behöver lära dig mer för att komma framåt med studier i Sverige. Kurserna passar när man är på B, C eller D nivå i SFI.

Kurserna är 1 år långa på grundläggande nivå (grund). De är CSN-berättigade.

Efter kursen får man ett intyg.

Du har möjlighet att göra SFI-prov C och D och få kursbetyg i SFI. Du har också möjlighet att få kursbetyg i Sas Grund. Det är din lärare som bedömer om du klarar det.

Man går i skolan måndag-fredag cirka 9.00-16.00.

Barnomsorgskurs

Vårdbiträdeskurs

Upptäck Sverige

Mer svenska

Allmän kurs Svenska som andraspråk grundläggande

Särskild kurs – Kulturparaplyet

Kulturparaplyet – en arena för berättande och gestaltning, där vi samlar våra profilkurser. Kursdeltagarna i Filmlinjen, Skrivarlinjen och Sång- och Teaterlinjen möts och arbetar tillsammans i korta projekt. Ettåriga heltidskurser och distans.

Filmlinjen 

Dokumentärfilm 

Skrivarlinjen 

Sång- och teaterlinje 

Sång och teaterlinje Fördjupning

Ett skrivande rum – distans

Kulturparaplyets projektår

Postproduktion för film och tv – distans

TEATERLINJEN (Ny utbildning hösten 21)

Nyhet! MOVES – ESF-projekt

Moves