SchoolSoft

Allmän kurs Demokrati och samhälle

Studietakt

100%

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

Kurstider läsåret 2020/2021
HT 24/8 - 18/12 2020
VT 4/1 - 4/6 2021

Läsåret 2021/2022
HT 2021 23/8-17/12
VT 2022 10/1-31/5

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen 2021.

Alla sökande kallas till ett personligt telefonsamtal.

För att göra din ansökan klicka "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Helene Österlund
helene.osterlund@sundbyberg.fhsk.se

Kursen vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning. Undervisningen bedrivs delvis som temastudier inom ett eller flera ämnen. 

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia och naturkunskap.

Vi arbetar med olika samhällsteman som ger dig en bredare allmänbildning. I varje tema ingår skapande inslag. Vi lägger stort fokus på  att ge dig verktyg som utvecklar din läsförståelse och skriftliga förmåga. 

Du får lära dig att söka och bearbeta information samt kritiskt granska material som ökar din förmåga till självständiga studier i framtiden. Kursen förbereder dig för fortsatta studier på folkhögskolan.

Allmän kurs, Demokrati och samhälle vänder sig till dig som vill komplettera din utbildning på gymnasienivå och som vill fördjupa dina kunskaper. 

Kursens mål

Kunskaper motsvarande 1-2 år på gymnasium och behörighet i vissa kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen.

Förkunskaper

1 år allmän kurs på folkhögskola eller

godkänd grundskola samt minst 1 års yrkesverksamhet eller

1 års godkända gymnasiestudier