SchoolSoft

Allmän påbyggnadskurs Psykologi och samhälle

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

Kurstider läsåret 2020/2021
HT 24/8 - 18/12 2020
VT 4/1 - 4/6 2021

Läsåret 2021/2022
HT 2021 23/8-17/12
VT 2022 10/1-31/5

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen 2021.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Jenny Hed
Jenny.hed@sundbyberg.fhsk.se

Psykologi och samhälle (nivå 3)

Kursen Psykologi och samhälle motsvarar sista året på gymnasial nivå och studierna är tvärvetenskapliga och temaorienterade. Kursen förbereder dig väl inför framtida högskolestudier.

Kursinnehåll

Vi arbetar under året med olika teorier och perspektiv som ger kunskap om människan både ur en psykologisk synvinkel och utifrån ett samhällsperspektiv. Kursen behandlar bland annat beteendevetenskap, genuspedagogik, sociologi, arv och kultur, normkritik samt hållbart liv. Tillval ingår i kursen, vi erbjuder olika tillvalsområden under olika läsår.

Du läser också svenska, engelska, matematik, religion och naturkunskap för att få behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen. Förutom gymnasiegemensamma ämnena har du möjlighet att gå på djupet i ett antal aktuella kunskapsområden. Mycket av arbetet bygger på självständiga studier, olika skrivövningar som bl.a. ska resultera i en uppsats inom ämnena samhällskunskap och psykologi.

Målet med kursen

Målet med kursen är att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola och universitet. Du lär dig olika metoder som behövs vid vetenskapliga studier och blir väl förberedd för högskolans krav.

Ett alternativ kan också vara eftergymnasiala studier på yrkeshögskolan.

Förkunskaper

  • 2 år allmän kurs på folkhögskola eller
  • 2 års godkända gymnasiestudier (1 600 poäng)

Behörigheter

Grundläggande behörighet till högskola och universitet enligt nya systemet i Gy2011. Beroende på dina förkunskaper även i:

  • Samhälle 2
  • Historia 1a2
  • Psykologi 1 och eventuellt Psykologi 2a
  • Matematik 2a/b/c
  • Matematik 3a/b/c

Dessutom kan du, beroende på dina förkunskaper även få

  • Naturkunskap 1a2
  • Naturkunskap 2