SchoolSoft

Allmän kurs Skriv- & läskurs – Kursen startar inte till höstterminen 2020

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Kursen startar inte läsåret 2020/2021

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1000 kr per termin (2 000 kr för hela kursen).

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Alla sökande kallas till ett informationsmöte och en kort antagningsintervju.

Skicka med eventuellt testresultat eller utredning om dina läs- och skrivsvårigheter.

För att göra din ansökan klicka på länken nedan "ansök här" och skapa därefter ett konto för ansökan på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundybergsfolkhogskola.se.

Kursansvarig

Jakob Svanberg
jakob.svanberg@sundbyberg.fhsk.se

Skriv- och Läskursen (SoL-kursen) är en ettårig kurs för dig som har svårt med att läsa och/eller skriva (dyslexi), kanske även har svårt med matematiken och nu bestämt dig för att ta itu med detta.

Arbetsformer

Du arbetar individuellt eller i små grupper.

Vi anpassar arbetet efter gruppens behov. Innehållet är du själv med och utformar.

Du arbetar efter en studieplan som du och dina lärare kommer överens om.

Du får lära dig att använda teknikens möjligheter:

  • dator när du skall skriva och läsa med talsyntes och rättstavningsprogram
  • Vi använder bland annat Legimus
  • användbara appar
  • Vi testar olika alternativa verktyg som exempelvis scannermus eller smart pen

Kursinnehåll

Svenska

Ämnet svenska innehåller bl.a. läsning, ordkunskap, skrivträning, stavning och samtal.
Du får lära dig att använda datorer som ett bra hjälpmedel när du ska skriva och läsa.

Matematik

I matematiken arbetar du utifrån dina egna förutsättningar.
Har du svårigheter med matematik får du här hjälp med det.

Temastudier

Vi utgår från dina egna intressen när vi studerar olika teman om natur och samhälle.