SchoolSoft

Estetiska kurser

Kulturparaplyet

Kulturparaplyet – en arena för berättande och gestaltning, där vi samlar våra estetiska kurser.

Vårterminen 2020

Höstterminen 2020

Studierna bedrivs på gymnasienivå och ger rätt till studiestöd från CSN/Centrala Studiestödsnämnden. Mer information kan du få från CSN 0771-27 60 00.