SchoolSoft

Särskilda kurser

Särskild kurs – Kulturparaplyet

Kulturparaplyet – en arena för berättande och gestaltning, där vi samlar våra särskilda kurser.

Ansökan till höstterminen 20 april 2019.

Studiefinansiering

Studierna bedrivs på gymnasienivå och ger rätt till studiestöd från CSN/Centrala Studiestödsnämnden. Mer information kan du få från CSN 0771-27 60 00.