Ett skrivande rum – distans

Studietakt

50% halvfart

CSN-nivå

Csn berättigad

Kurstid

Höstterminen 2018
Start måndag 13 augusti - avslutning fredag 14 december
18 veckor

10 deltagare

Vecka 33
Måndag 13 augusti 13-16
Tisdag 14 augusti 9-16

Vecka 38
Torsdag 20 september 13-16
Fredag 21 september 9-16

Vecka 42
Torsdag 18 oktober 13-16.00
Fredag 19 oktober 9-16

Vecka 46
Torsdag 15 november 13-16
Fredag 16 november 9-16

Vecka 49
Torsdag 6 december 13-16
Fredag 7 december 9-16

Vårterminen 2018:
15 januari 2018 och avslut 18 maj 2018 (lov v. 9 och påskveckan).

En fredag i månaden är det undervisning på folkhögskolan. Dessa dagar startar klockan 9.00 och avslutas 16.00.

måndag 15 januari är startdatum
fredag 26 januari första träffen på skolan
fredag 23 februari andra träffen på skolan
fredag 23 mars tredje träffen på skolan
fredag 27 april fjärde träffen på skolan
fredag 18 maj femte träffen och kursens sista dag

De övriga fredagarna ses gruppen via nätet, detta förutsätter tillgång till dator och internet.

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial och kopiering betalar du 900 kronor för kursen.

Ansökan

Skriv ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen och där du berättar om ditt skrivande. Bifoga också nyskriven text 2 A4.
Ansökan till hösten ska skickas till skolan senast den 18 maj 2018.

Kursansvarig

Alva Uddenberg
alva.uddenberg@sundbyberg.fhsk.se

Övrig info

Ett skrivande rum

– en distanskurs med inriktning mot den skrivande processen.

Skriver du och vill utforska din skrivprocess och utveckla ditt skrivande?

Detta är en skrivarkurs för dig som vill komma vidare med ditt skrivande och ge dig själv mer tid och rum för att skriva.

Vi arbetar med olika skrivövningar tillsammans för att utveckla hantverket och inspireras. En central del av kursen är textsamtal; vi läser och samtalar om text skriven av deltagarna.

Vi gör övningar för att bygga upp det skrivande rummet; en inre plats dit du kan gå för att finna orden och ge dig själv tid att skriva. Att arbeta med ett konstnärligt skapande är också att arbeta med sig själv.

Syftet är att du ska få ökad tillgång till orden och utveckla ditt språk och dina teman, för att tydligare se vad du skriver och vad du vill utveckla – kanske utmynnar det i ett tydligare skrivprojekt.

Antal deltagare: 10

Tre spår

  1. Läsa skönlitteratur – litteratursamtal (digitalt)
  2. Skrivövningar (digitalt och på skolan) och Skrivuppgifter (digitalt och på skolan)
  3. Textsamtal (på skolan)