SchoolSoft

Improvisationsteater som pedagogiskt redskap

Studietakt

100%

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

23 juli – 17 aug

Avgifter

2000 kr

Ansökan

15 juli

Kursansvarig

Per Gottfredsson är konstnärlig ledare på Stockholms Improvisationsteater. Per har varit med och utvecklat teaterns konstnärliga föreställningar samt kursverksamheten på teatern i 25 år. Han har stor erfarenhet av att undervisa, spela och regissera på teatrar och festivaler i hela världen. Per har även varit gästlärare på teaterhögskolorna i Stockholm och Helsingfors. Han är en trygg, hängiven och inspirerande person som får deltagarna att göra sitt bästa. Per hade en av huvudrollerna i den improviserade filmen ”Should I Stay or Should I Go” som var ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan 5 EU länder.

Sundbybergs folkhögskola har i flera år samverkat med Stockholms Improvisationsteater när det gäller improvisationskurser under sommarmånaderna. Vi utökar nu vår samverkan med två helt nya folkhögskolekurser.

IMPROVISATIONSTEATER SOM PEDAGOGISKT REDSKAP, 4 veckors sommarkurs 2018

KULTURPROJEKTLEDARKURS, terminskurs under hösten 2018

Kurserna ges på Sigtunagatan 12 i Stockholms Improvisationsteaters lokaler.

Improvisationsteater som pedagogiskt redskap

Är du teaterlärare, dramapedagog eller intresserad av improvisationsteater som verktyg i ditt pedagogiska arbete. Då är det här kursen för dig. Kursen är praktiskt inriktad. De fyra veckorna består av att du undervisar, deltar och reflekterar kring övningar/uppgifter. Vi vill ge deltagarna en möjlighet att först själva erövra och förstå för att sedan testa att undervisa övningar. I kursen ingår även workshops med tre av de mest eftertraktade improvisationspedagogerna globalt.

Improvisatörens förmågor

Stockholms Improvisationsteater har genom mångårigt arbete i att leda grupper inom improvisationsteater kommit fram till att det finns åtta förmågor som en improvisatör använder sig av. Dessa förmågor har relevans för många former av mänsklig kommunikation. Genom att arbeta med förmågorna kan grupper och individer utvecklas. Vi lär ur ett sociokulturellt perspektiv där vi kontinuerligt reflekterar enskilt och tillsammans.

Med hjälp av dessa förmågor kan du som pedagog efter kursen ha möjlighet att leda övningar med fokus på en förmåga i taget. Det blir ett värdefullt stöd och en hjälp för dig som ledare. Att kunna göra övningar kring förmågorna gör det möjligt att reflektera och förstå vad som händer i en lärandeprocess.

Improvisatörens förmågor utvecklas i och genom lek. En lekande människa är en skapande människa. I leken kan deltagarna få möjligheter att befria sig från begränsningar och vidga sina vyer i att tänka och handla. Lek sker i samspel med andra. En god gruppdynamik är därför en förutsättning för att utvecklas som improvisatör. Vi människor sätter ibland upp hinder för oss själva som individer eller i grupp. Vi agerar utifrån normer, regler eller invanda tankebanor. I denna kurs slår vi sönder, synliggör och reflekterar över detta och arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

Efter den här kursen kommer du att kunna använda din nya kunskap som pedagogiskt verktyg där du verkar.

De åtta förmågorna är:

Fantasi, Spontanitet, Medspelarskap, Kroppslighet, Musikalitet, Rumslighet, Karaktärsgestaltning, Berättande

Gästlärare från DIG – Stockholm Impro Festival 7-12 augusti

Eftersom kursen sammanfaller med Improfestivalen DIG, har vi den unika möjligheten att dra nytta av att vi har internationella gästlärare på teatern. DIG är en internationell Improfestival med fokus på lärandet. Årets pedagoger är tre av de mest eftertraktade globalt.

Du kommer att få delta som åhörare på 3 stycken 2 timmars pass. Ett pass med varje ledare. Efter passen reflekterar vi tillsammans över upplevelsen. Efter festivalen så leder gästlärarna även varsin dag på kursen. Utan extra kostnad och frivilligt kan du även delta på festivalens kvällsaktiviteter. Det är en vecka fylld av föreställningar och masterclasses.

Veckoschema

Vecka 1. 23/7 – 27/7

Första vecka är upplevelsebaserad. Du som ledare får arbeta och utvecklas som improvisatör. Utifrån förmågorna så går vi igenom improvisationsteaterns grunder.

Vecka 2. 30/7 – 3/8

Vi fortsätter med daglig improvisationsträning. Den här veckan får du också börja planera och leda pass kring förmågorna. Du får personlig coachning kring ditt ledarskap.

Vecka 3. 6/8 – 10/8

Vi fortsätter med arbetet kring förmågorna. En av förmågorna är berättande. Vi tränar oss i improvisationsformat som har berättandet i fokus. Torsdag 9 augusti sitter du med på 3 impropass under DIG.

Vecka 4. 13/8 – 17/8

13 – 15/8 har du workshops med DIG lärarna. De sista dagarna reflekterar vi kring de nya lärdomarna och avslutar kursen med en öppen redovisning inför publik.

När kursen börjar får du Stockholms Improvisationsteaters kursplan där förmågorna beskrivs ingående. Under kursen skapar vi tillsammans en portfölj med reflektioner och övningar.

Läs mer om festivalen och gästlärarna här. Länk till DIG