SchoolSoft

Kulturprojektledarkurs

Sundbybergs folkhögskola har i flera år samverkat med Stockholms Improvisationsteater när det gäller improvisationskurser under sommarmånaderna. Vi utökar nu vår samverkan med två helt nya folkhögskolekurser.

IMPROVISATIONSTEATER SOM PEDAGOGISKT REDSKAP, 4 veckors sommarkurs 2018

KULTURPROJEKTLEDARKURS, terminskurs ht 18. KURSEN ÄR INSTÄLLD.

Kurserna ges på Sigtunagatan 12 i Stockholms Improvisationsteaters lokaler.

Kulturprojektledarkurs

Är du verksam inom kulturområdet och driver dina egna projekt? Vill du bli bättre på att göra just detta? För dig som vill stärka din förmåga att vara projektledare inom kultursektorn. Ge dig själv nya verktyg till din roll och få bättre inblick i alla delar kring att driva projekt och att vara företagare. Eller är du nyfiken på hur du ska kunna börja göra projekt och hur du bäst skall gå tillväga. Ser du en möjlighet att arbeta som projektledare? Vill du dessutom få unika kunskaper i improvisation och stärka din egen förmåga till att skapa och utveckla dig själv. Fyra månaders utbildning där vi går igenom grundstenarna inom projektledning. Kursen är teoretisk och praktisk. Du får möjlighet att jobba med skarpa projekt under kursens gång där du får ett omedelbart resultat på ditt arbete.

Stockholms Improvisationsteater har genom sitt mångåriga arbete med att kombinera improvisationsteater med ämnen såsom konflikthantering, grupprocesser och innovation skapat ett sätt att utbilda genom upplevelsebaserat lärande. Denna metod kommer att vara genomgående i kursen.

Om improvisationsteater
I leken kan deltagarna få möjligheter att befria sig från begränsningar och vidga sina vyer i att tänka och handla. Lek sker i samspel med andra. En god gruppdynamik är därför en förutsättning för att utvecklas som improvisatör. Vi människor sätter ibland upp hinder för oss själva som individer eller i grupp. Vi agerar utifrån normer, regler eller invanda tankebanor. I denna kurs slår vi sönder, synliggör och reflekterar över detta och arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

Våra huvudämnen är:

Improvisation, Marknadskommunikation, Projektledning, Ekonomi och Organisation

Den som går kursen kommer att ha utvecklat sina kompetenser i

Process- och projektledningskunskap

Ekonomihantering och budgetarbete

Kompetens att leda och arbeta i arbetsgrupper, kommunikativ förmåga, konflikthantering

Marknadskommunikation i konst- och kulturverksamheter

Vi som är huvudlärare på linjen är:

Therese Hörnqvist Improvisatör och producent Stockholms Improvisationsteater

Helena Lindegren Improvisatör Stockholms Improvisationsteater