SchoolSoft

Postproduktion för film och tv

– Videoredigering, Ljudmix, Visuella effekter och Färgkorrigering/Grading

En terminskurs på distans där du lär dig modern postproduktions alla moment och hur de samverkar för att bygga berättelser och skapa känslor.

Efter kursen kommer du behärska hela processen från råmaterial till färdig film och ha god kännedom om alla de kreativa, konstnärliga och dramaturgiska möjligheter postproduktionen rymmer.

Du kommer få en förståelse för hur film kommunicerar och hur olika val under postproduktionen påverkar och formar filmen och publikens upplevelse.

Du lär dig även hantverkets tekniska aspekter och att hantera professionell programvara som Adobe Premiere pro, Avid Media Composer, Adobe After Effects, Pro Tools och Da Vinci Resolve.

Kursen består av föreläsningar och övningar där du arbetar med olika typer av filmmaterial och löpande handledning. Dessutom finns möjligheten att arbeta med eget material och få feedback och handledning i det, exempelvis en egen kortfilm, musikvideo eller dokumentär.

Kursen består av 4 delmoment. Dessa motsvarar de fyra huvudsakliga områdena i postproduktion.

> Videoredigering 7 veckor
Undervisning i videoredigering i programmen Avid Media Composer och Adobe Premiere.

>> Ljudmix och ljuddesign 4 veckor
Undervisning i ljudmix och ljuddesign i programmet Pro Tools

>>> Effekter och compositing 4 veckor
Undervisning i motion graphics och compositing i programmet Adobe After Effects (samt i mindre utsträckning i Photoshop)

>>>>Färgkorrigering och grading 3 veckor
Undervisning i färgkorrigering och grading i programmet Da Vinci Resolve.