SchoolSoft

Sång och Teater Fördjupningstermin

 Sång och Teater Fördjupningstermin

Fördjupningsterminen är en direkt fortsättning av termin 1 på Sång och Teaterlinjen.

Kursinnehåll: Sång, Monologarbete, Musikteori, Musikalduetter, Filmskådespeleri, Clown-workshop och Slutproduktion.

Termin 1 ägnas åt grundläggande färdighetsträning i Enesemblesång, Musikteori och Teater.

Fördjupningsterminen bygger vidare på detta med ett tydligare fokus på var och en av deltagarna.

I ämnet Sång ges du möjlighet att pröva olika genrer och möta publik i diverse sammanhang så som musik-Café, konserter samt slutproduktion.

Teaterundervisningen bjuder på monologarbete där du fördjupar dig i en förelagd roll, vilket du också gör i blocket med musikalduetter. Filmskådespeleri-blocket ger kunskaper i att agera framför kameran och du tränar dig i att justera din mimik och ditt spel så att det passar film- och TVproduktion. Under fördjupningsterminen har vi dessutom ett gästblock, det kan vara ett Clown-block eller Shakespeare-block, lite beroende på vad klassen är i behov av. 

I slutproduktionen arbetar klassen fram en föreställning med sång, musik och dans tillsammans med en professionell orkester och det finns stor möjlighet att påverka innehållet, såväl manus som sång och musik.

 

Förkunskapskrav: Sång och Teater termin 1 eller motsvarande.