SchoolSoft

Våra huvudämnen

Sång:

Undervisningen i sång sker huvudsakligen i grupp.

Fokus ligger på grundläggande röstarbete där du övar upp din andningsteknik, gehör, röststyrka, stöd, tonträff, tonkvalitet, uthållighet mm.

Vidare uppövar du din förmåga att hålla en stämma.

Improvisation är ett viktigt verktyg.

I blocken Solosång och Musikal-duetter tränar vi gestaltning utifrån olika förutsättningar.

I blocken Musik-Café, konsert och slutproduktion ges du möjlighet att pröva olika genrer. Där ingår också mikrofonträning.

Slutligen: i blocket Demoinspelning ingår en kurs i Cubase.

Målet för den är att du själv spelar in din egen Demo.

Musikteori:

Undervisningen i Musikteori är anpassad för sångare. Utan strängar och tangenter att spela på är vi hänvisade till vårt gehör, och vår förmåga att koppla det vi ser, hör och förstår till vår röst. Undervisningen är nivågrupperad utifrån förkunskaper och ambitionsnivå. Vi utgår ifrån 3 nivåer:

Musikteori 1: Musikaliska grundbegrepp, introduktion till notläsning. Ensemblespel är ett viktigt verktyg här.

Musikteori 2: Fördjupad förståelse av musikens uppbyggnad, ackordens uppbyggnad, gehörsträning, introduktion till à vista-läsning.

Musikteori 3: Här samlar vi dem som vill lägga ett större fokus på musikteorin, av intresse, eller för ett behov av mer kunskaper för att kunna söka högre utbildningar. The sky is the limit!

Scenframställning och improvisation:

Skådespelarträning där vi arbetar med att hitta verktyg för att arbeta med stor närvaro, koncentration och fokus. Improvisation är en mycket viktig beståndsdel i detta arbete. Längre fram under året får du arbeta mer på djupet med en förelagd monolog. Vi ägnar också tid åt att förbereda dig för arbetet i samverkansprojektet med Filmlinjen.   

Musikteater:

Här lägger vi samman sången och teatern. Vi börjar med enklare etyder och ensembleövningar, och går sedan över i konkreta scener. Vi lägger lager på lager; lär oss musiken, stämmorna, analyserar och improviserar runt rollerna, tränar ev. koreografi, lär oss att förstå den helhet ett musikteaterverk är.

Målet för ämnet musikteater är att ge en djupare förståelse för de olika lager, ”layers”, du måste behärska. Arbetet leder så småningom fram till blocken Musikal-duetter och Slutproduktion.