VÅRA RÖSTER – FEMINISM & GESTALTNING

Studietakt

100 %

CSN-nivå

gymnasienivå

Kurstid

Vårterminen: 26/2-15/6 2018

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1 600 kr.
Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Ansökan

Ansökan till VÅRA RÖSTER - FEMINISM 6 GESTALTNING ska vara inlämnad till skolan senast den 31 januari.
Sökande kallas till en antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Johanna Hillerbrand Rune

FEMINISM & GESTALTNING

Är du nyfiken på att lära dig mer om feminism? Vill du pröva på olika former av skapande tillsammans med andra?

Feminism & gestaltning riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete. Kursen består av två spår. I huvudspåret studerar vi olika inriktningar inom feminismen (t.ex. postkolonial feminism, socialistisk feminism och queerfeminism) och vad de säger oss om samhället. Hur skapas och upprätthålls maktstrukturer? Hur konstrueras genus, sexualitet och föreställningar om ’ras’? Vilken roll spelar språket i fråga om makt? Vilka möjliga allianser vi kan urskilja i kampen för en jämlikare värld? I de feministiska studierna utgår vi från ett intersektionellt perspektiv. ’Intersektionalitet’ är ett begrepp som används när en vill analysera hur olika maktordningar i samhället samverkar och synliggöra att människors möjligheter bestäms av flera olika faktorer – såsom exempelvis kön, klasstillhörighet, religion och hudfärg. Hur samverkar, till exempel, rasism och sexism i förtryck av rasifierade kvinnor? Genom bland annat läsning, film, föreläsningar, workshops och diskussion analyserar vi makt ur ett kritiskt perspektiv och undersöker hur vi kan göra motstånd.

Kursens andra spår handlar om att gemensamt utforska olika former av skapande, och hur vi kan använda dessa som verktyg för att skapa förändring. Inom ramen för detta spår kommer du alltså att få testa på olika uttrycksformer – såsom till exempel skönlitterärt och journalistiskt skrivande, konst och filmskapande. Utöver ditt eget arbete ingår det också att du ger respons på dina kurskamraters verk. Under studietiden följer ni varandra och övar på att ge, och ta emot, konstruktiv kritik kring det ni skapar.

Under terminen arbetar vi i olika teman som flätar samman de båda spåren. Tanken är dels att du ska utveckla din gestaltningsförmåga genom att du får lära dig om olika grenar inom feminismen, dels att kursens kreativa delar ska erbjuda ett annat sätt att erfara, utforska och använda kunskap. Förhoppningen är alltså att de båda spåren ska befrukta varandra. Vi försöker under terminen dessutom få till samarbeten med olika aktörer som är verksamma inom de fält vi rör oss inom genom att vi bjuder in författare, konstnärer, journalister samt olika politiska grupper och organisationer för att besöka vår klass.

En central del av folkhögskolans verksamhet bygger på deltagarinflytande. Det innebär att du och dina kurskamrater kan vara med och påverka innehållet i kursen, att ni tillsammans med lärarna kan forma kursupplägget utifrån om ni har några särskilda intressen.

Feminism & gestaltning ges på heltid under 1 termin och är CSN-berättigad. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att ha sysslat med vare sig feminism eller skapande för att läsa kursen – det viktigaste är att du är intresserad!