SchoolSoft

FEMINISM & GESTALTNING

Studietakt

100 %

CSN-nivå

gymnasienivå

Kurstid

Höstterminen: 22/8-21/12 2018
Vårterminen: 21/1-29/5 2019
Löpande antagning till vårterminen 2019.

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1 600 kr.
Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Ansökan

Sökande kallas till en antagningsintervju. Med din ansökan bifogar du ett personbevis och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Johanna Hillerbrand Rune
Felicia Mulinari Neergaard

felicia.neergaard@sundbyberg.fhsk.se
johanna.hillerbrand@sundbyberg.fhsk.se

FEMINISM & GESTALTNING

Är du nyfiken på att lära dig mer om feminism? Vill du pröva på olika former av skapande tillsammans med andra?

Feminism & gestaltning riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete. Kursen består av två spår. I huvudspåret studerar vi olika inriktningar inom feminismen (t.ex. postkolonial feminism, socialistisk feminism och queerfeminism) och vad de säger oss om samhället. Hur skapas och upprätthålls maktstrukturer? Hur konstrueras genus, sexualitet och föreställningar om ’ras’? Vilken roll spelar språket i fråga om makt? Vilka möjliga allianser vi kan urskilja i kampen för en jämlikare värld? I de feministiska studierna utgår vi från ett intersektionellt perspektiv. ’Intersektionalitet’ är ett begrepp som används när en vill analysera hur olika maktordningar i samhället samverkar och synliggöra att människors möjligheter bestäms av flera olika faktorer – såsom exempelvis kön, klasstillhörighet, religion och hudfärg. Hur samverkar, till exempel, rasism och sexism i förtryck av rasifierade kvinnor? Genom bland annat läsning, film, föreläsningar, workshops och diskussion analyserar vi makt ur ett kritiskt perspektiv och undersöker hur vi kan göra motstånd.

Kursens andra spår handlar om att gemensamt utforska olika former av skapande, och hur vi kan använda dessa som verktyg för att skapa förändring. Inom ramen för detta spår kommer du alltså att få testa på olika uttrycksformer – såsom till exempel skönlitterärt och journalistiskt skrivande, konst och filmskapande. Utöver ditt eget arbete ingår det också att du ger respons på dina kurskamraters verk. Under studietiden följer ni varandra och övar på att ge, och ta emot, konstruktiv kritik kring det ni skapar.

Under terminen arbetar vi i olika teman som flätar samman de båda spåren. Tanken är dels att du ska utveckla din gestaltningsförmåga genom att du får lära dig om olika grenar inom feminismen, dels att kursens kreativa delar ska erbjuda ett annat sätt att erfara, utforska och använda kunskap. Förhoppningen är alltså att de båda spåren ska befrukta varandra. Vi försöker under terminen dessutom få till samarbeten med olika aktörer som är verksamma inom de fält vi rör oss inom genom att vi bjuder in författare, konstnärer, journalister samt olika politiska grupper och organisationer för att besöka vår klass.

En central del av folkhögskolans verksamhet bygger på deltagarinflytande. Det innebär att du och dina kurskamrater kan vara med och påverka innehållet i kursen, att ni tillsammans med lärarna kan forma kursupplägget utifrån om ni har några särskilda intressen.

Feminism & gestaltning ges på heltid under 1 termin och är CSN-berättigad. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att ha sysslat med vare sig feminism eller skapande för att läsa kursen – det viktigaste är att du är intresserad!

 

Vi ställer frågor till Johanna, en av lärarna i nya kursen Feminism & gestaltning.

Varför ska jag gå kursen?

– Du ska söka Feminism & Gestaltning om du är intresserad av feminism och känner ett behov av en plats där du får tid och möjlighet att undersöka dels hur den feministiska rörelsen påverkat samhället genom historien, dels hur vi kan skapa förändring idag. Om du är nyfiken på (eller redan har erfarenhet av) konst – t.ex. skrivande, scenkonst eller film – och vill utforska hur vi kan använda dessa som politiska verktyg, så tror jag att kursen är något för dig! Det är en stärkande erfarenhet och en häftig känsla att få diskutera och utveckla sina tankar tillsammans med andra som också är intresserade av samhället och av att påverka det i en annan riktning, och det är ett sådant rum som kursen vill skapa. Längtar du efter en annan framtid? Ja, då tycker jag att du ska plugga Feminism & Gestaltning för att få möjlighet att försöka föreställa dig hur just den framtiden skulle kunna se ut. Det finns inte så många platser där en får den möjligheten idag.


Vad har jag för nytta av kursen?

– Jag är övertygad om att du har nytta av kursen på många sätt! Den viktigaste grejen med en kurs som Feminism & Gestaltning är att du får möjlighet att utvecklas som person – det är ju något en bär med sig hela livet! Att kunna se världen på nya sätt, med flera slags glasögon, är något en har nytta av både i sitt privatliv och när en jobbar eller pluggar. Kursen är också nyttig att ha med sig om en vill fortsätta syssla med något konstnärligt, kanske söka in på någon skrivar- eller konstutbildning, eller om en vill känna att en har en grund att stå på för att hålla på med aktivism. Att vi arbetar med genusperspektiv på kursen är också något som är nyttigt att ha med sig vidare till såväl arbetsplatser som vidare studier, då detta är kunskaper som efterfrågas inom många verksamheter och som numera har en självklar plats på många utbildningar.


Vem är du?

–  Jag heter Johanna Hillerbrand Rune, är utbildad folkhögskollärare – och ny på Sundbybergs folkhögskola! Mina huvudsakliga ämnen är litteratur- och genusvetenskap, men jag har också sysslat med feministisk filmaktivism och en hel del skrivande. Till exempel är jag utbildad vid den feministiska skrivarutbildningen Hekseskolen (Häxskolan). Jag flyttade till Stockholm för drygt sju år sedan, och bor ett kollektiv med några av mina vänner i Bredäng, alldeles nära Mälaren. Att läsa och skriva är bland det bästa jag vet, och jag är särskilt intresserad av mötet mellan aktivism och skapande. Jag tänker mig att konsten är en plats där vi kan förskjuta och omförhandla gränserna för vad som är (o)möjligt, att den är som ett rum där vi kan mötas, röra vid varandra och berättelser som inte är våra egna – och hitta verktyg för förändring! Vad kan jag mer säga om mig själv? Jag älskar folkbildning och är så glad över att få vara med och starta upp Feminism & Gestaltning.

Har du frågor om kursen kontakta gärna kursansvarig:

Johanna, johanna.hillerbrand@sundbyberg.fhsk.se

Felicia Mulinari Neergaard, felicia.neergaard@sundbyberg.fhsk.se