SchoolSoft

Etableringskurs

Etableringskurs

Etableringskursen riktar sig till dig som är nyanländ i Sverige och omfattas av etableringsuppdraget. Det är arbetsförmedlingen som anvisar dig plats på kursen. Syftet med kursen är att du ska stärka dina möjligheter till vidare studier.

Vi studerar svenska, det svenska samhället och arbetsmarknaden i ett lugnt tempo i liten klass. Genom historiska tillbakablickar undersöker vi dagens välfärdssamhälle. Vi studerar den svenska arbetsmarknaden med dess olika branscher och tittar på olika vägar till arbete. Vi inventerar vilka kunskaper och färdigheter – formella och informella – som vi har med oss från tidigare hemländer och reflekterar kring och undersöker hur vi på bästa sätt kan använda oss av dessa i Sverige, utifrån hur arbetsmarknaden och samhället ser ut här.

Studier i klassrummet varvas med studiebesök, skolgemensamma aktiviteter, kulturella och hälsofrämjande inslag.

Etableringskursen är en kostnadsfri utbildning på heltid i sex månader, fem dagar i veckan. Den ges i samarbete med Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet på uppdrag av Regeringen. Det ingår inga lov i utbildningen. Vi har löpande antagning.

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen om du vill börja på vår etableringskurs.

Varmt välkommen!