SchoolSoft

Mer svenska

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundskolenivå

Kurstid

22 augusti - 21 december 2018
7 januari - 29 maj 2019

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1 000 kr per termin (2 000 kr för hela kursen). Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Senast 20 december vill vi ha in din ansökan till vårterminen 2019.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Susan Alm och Ann Lundvall

Svenska som andraspråk – Mer svenska

Kursen Mer svenska är en kurs på grundläggande nivå för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är på grundskolenivå.

Kursinnehåll

  • Svenska som andraspråk (uttalsträning, grammatik, litteratur)
  • Samhällsorientering
  • Naturorientering
  • Matematik
  • Data och ordbehandling

På kursen lär du dig mer om din omvärld genom att läsa tidningar och böcker, diskutera aktuella ämnen och göra studiebesök.

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på svenskan.  

Arbetsformer

Mer svenska är ettårig kurs på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Du arbetar ibland i grupper med olika teman och tränar hörförståelse och uttal.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som exempelvis temadagar.  Studierna kombineras med studiebesök.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.