SchoolSoft

Mer svenska

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundskolenivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Kurstider läsåret 2020/2021
24/8 - 18/12 2020
4/1 - 4/6 2021

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Senast 30 juni 2019.

Sökt till vårterminen 2020 innan 30 november 2019.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Ingela Douhan

Svenska som andraspråk – Mer svenska

Kursen Mer svenska är en kurs på grundläggande nivå för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är på grundskolenivå.

Kursinnehåll

  • Svenska som andraspråk (uttalsträning, grammatik, litteratur)
  • Samhällsorientering
  • Naturorientering
  • Data och ordbehandling

På kursen lär du dig mer om din omvärld genom att läsa tidningar och böcker, diskutera aktuella ämnen och göra studiebesök.

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på svenskan.  

Arbetsformer

Mer svenska är ettårig kurs på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Du arbetar ibland i grupper med olika teman och tränar hörförståelse och uttal.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som exempelvis temadagar.  Studierna kombineras med studiebesök.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.