SchoolSoft

Upptäck Sverige

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundskolenivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1 000 kr per termin (2 000 kr för hela kursen). Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Senast 1 maj vill vi ha in din ansökan för höstterminen 2019.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Sirpa Heinonen

Svenska som andraspråk med samhällsinriktning – Upptäck Sverige

En kurs på grundläggande nivå för dig som behöver träna på att tala svenska och vill öva på att läsa och skriva.

Kursinnehåll

Svenska som andraspråk. Vi tränar uttal, läsning och skrivning. Undervisningen i Upptäck Sverige bygger på teman kring:

samhällsinformation

kultur

hälsa

natur

Vi gör många studiebesök.
Sång är ett sätt att träna svenska.
Matematik ingår också i kursen.

Arbetsformer

Kursen arbetar i en mindre grupp under ett år och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Alla kursdeltagare deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Studierna kombineras med studiebesök.

Skolan har en estetisk inriktning och till exempel bild, drama eller musik kan ingå i kursen.

Förkunskaper

Sfi B-C eller motsvarande kunskaper.