SchoolSoft

Vårdbiträdeskurs

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundläggande nivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Kurstider läsåret 2020/2021
24/8 - 18/12 2020
4/1 - 4/6 2021

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Sök till höstterminen 2020 innan 20 april.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på länken nedan "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Monika Isaksson
monika.isaksson@sundbyberg.fhsk.se

Vårdbiträdeskurs – svenska som andraspråk

Förberedande kurs

Kursen är på grundläggande nivå för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg.

I kursen ingår praktik i hemtjänst och på äldreboende.

Efter kursen kan du söka arbete som omsorgspersonal, vårdbiträde, personlig assistent eller studera vidare till undersköterska.

Kursinnehåll

  • Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, lyft-teknik och vårdens organisation.
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete.
  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället.
  • Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.
  • Tillval.
  • Praktik – praktik inom hemtjänst och äldrevård, både hösttermin och vårtermin.

Arbetsformer

Vårdbiträdeskursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.