SchoolSoft

  • Sundbybergs folkhögskola

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 15 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

Senaste nytt / Blogg

18

jan

MOVES våren 2022

2022-01-18

UNG, ARBETSLÖS OCH SVÅRT ATT KOMMA VIDARE I LIVET? GÖR PRAKTIK I MALMÖ I VÅR! Känner du att ditt...

14

dec

Fler sökande från folkhögskola kommer in på högskoleutbildningar

2021-12-14

Sveriges folkhögskolor har hämtat statistik från antagningen till högskolan och ser att det går bra för folkhögskolestuderande på allmän...

14

dec

Dokumentärfilmslinjen våren 2022

2021-12-14

Vill du utvecklas inom dokumentärfilm? Vi har en projektbaserad påbyggnadstermin för de med förkunskap inom kamera och klipp! Läs...