Är du vår nya projektledare?

Om Sundbybergs Folkhögskola
Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne, Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms
centrum. Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer
med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt
mellan människor är särskilt viktigt för oss. Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i
ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort bibliotek, en ateljé för kreativa
aktiviteter och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande
inriktning. Sundbybergs folkhögskola har ca 300 deltagare. Vi är politiskt, religiöst och
fackligt obundna, vår huvudman är Folkuniversitetet.

Beskrivning
Vi söker nu en projektledare som ska leda vår verksamhet inom projektet Care of Folkbildningen – Svenska för ukrainare som är finansierat av Europeiska Socialfonden. Svenska ESF Care of folkbildningen är till för personer som kommer från Ukraina, är 18 år eller äldre och omfattas av skydd enligt massflyktsdirektivet på grund av kriget i Ukraina. Personerna befinner sig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma in i arbete och bli socialt engagerade. I programmet ingår kompetenskartläggning, arbetsmarknadsinsatser, språkundervisning, social inkludering. Målet för projektet är att deltagarna ska komma i arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Vi har sex pågående Care of folkbildningen-kurser, tre kurser i Folkuniversitetets lokaler i Sthlm city och tre kurser på Sundbybergs folkhögskola i Rissne. Projektet har nio anställda lärare och kompetenskartläggare. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och Sundbybergs folkhögskola bedriver ett av ca 80 delprojekt i landet. Kurserna pågår eftermiddagar och kvällar mellan kl. 13.00 och 19.20. Projektet startade under våren 2023 och pågår till 30 augusti 2023.

Tjänstens innehåll
Som projektledare är du ansvarig för projektet i sin helhet. Projektet befinner sig just nu i genomförandefasen. Du kommer ta över från den nuvarande projektledaren och ansvara för resterande del av genomförandefasen, samt avslutningsfasen av projektet. Inom ramen för projektet kommer bl.a. följande arbetsuppgifter ingå:

● Rapportering till projektägaren Folkbildningsrådet, till ESF, samt till rektor/verksamhetssamordnare
● Säkerställa att projektet i alla delar följer Socialfondens regelverk i enlighet med gällande lagstiftning
● Resultatansvar
● Arbetsleda personer som arbetar i projektet
● Planera, samordna, följa upp och rapportera inom ramen för projektet
● Göra risk- och konsekvensanalyser
● Skapa rutiner kring personuppgiftshantering

Aktiviteter för att öka kunskaperna om jämställdhetsaspekter och tillgänglighet är också en del av projektet. Att synliggöra projektets aktiviteter under projektets gång samt att dela med sig av erfarenheter kopplat till projektet, tex vid spridningskonferenser efter projektperiodens slut är också en del av arbetsuppgifterna.

Vem är du?
Du stimuleras av utmaningar, tycker det är kul med många olika kontaktytor och att ha flera parallella processer igång samtidigt. Du tycker om att arbeta med människor och ser lösningar och möjligheter.
Ett gott bemötande och förhållningssätt till människors olikheter är ett krav. Du är bekväm med att förutsättningar förändras och ser det som en naturlig del i ditt arbete att anpassa ditt arbetssätt utifrån omvärldsbevakning/ändrade förutsättningar. Du har tillit till dina kollegor och motiverar dina medarbetare och skapar förutsättningar för ett gott samarbetsklimat med många samverkanspartners.
Du är utåtriktad och känner dig bekväm med att tala inför grupper och presenterar gärna verksamheten för intressenter. Du ser vikten av att synliggöra betydelsen av projektet, t. ex. för politiker och beslutsfattare. Du har flerårig erfarenhet av projektledning, gärna av EU-finansierade projekt.
Meriterande är arbete inom ideell sektor och/eller folkbildning. Du har erfarenhet av förändringsledning och har erfarenhet av kommunikationsarbete. I rollen ingår mycket skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation och därför krävs att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. Du har högskoleutbildning inom ledarskap eller närliggande ämnesinriktning eller på annat sätt erhållna
ledaregenskaper. I arbetet ingår att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar strukturerat och har fokus på resultat. För att lyckas i den här rollen behöver du ha en positiv grundsyn, integritet, en hög ambitionsnivå, uthållighet, personlig mognad, vara nyfiken, visa tillit till dina kollegor, visa dina kollegor respekt och empati. Du behöver också kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar där du samtidigt behåller helhetsperspektivet och ser till vad som är bäst för projektet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid. Tjänsten innebär delvis arbete på kvällstid. Anställningsperiod: tillträde snarast-20230930. Intervjuer kommer att göras löpande under ansökningsperioden. För att du ska trivas hos oss behöver du vara intresserad av samhällsfrågor och ha
ett stort intresse av att arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv. Ett av vår skolas viktigaste uppdrag är att främja demokratiska processer. Du behöver ha ett stort engagemang när det gäller att hitta individuella lösningar till olika deltagare utan att ge avkall på grupptillhörighet och gemenskap med andra. På Sundbybergs folkhögskola är vi olika tillsammans och vi är mycket mer än en skola!

Välkommen med din ansökan!

Du är välkommen att skicka din ansökan till oss så snart som möjligt och senast den
17 maj. Ansökan skickas till rekrytering@sundbyberg.fhsk.se. Märk ansökan ‘Projektledare’. Tillträde snarast. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Anna Bjurvald, verksamhetssamordnare, på telefon 072-669 32 12.

Skrivet 2023-05-10
Gå tillbaka