SchoolSoft

Jan Eliasson hoppas på deltagarna på Sundybergs folkhögskola

september 11, 2018 | aktuellt

”Bara två dagar innan valdagen besökte Jan Eliasson Sundbybergs folkhögskola för att prata om vikten av demokrati med deltagare på skolan. Satsningen är en del i ett intensivt demokratiarbete på skolan inför valet och kampanjen #vimåsteprata.

– Använd er av demokratins instrument – gå och rösta!

Jan Eliasson inleder uppmanande när han på fredagen innan valet träffar deltagare på Sundbybergs folkhögskola. Den tidigare vice generalsekreteraren i FN, tidigare utrikesministern och diplomaten erkänner också det allvarliga läget för demokratin i Sverige.
Han nämner hatet, polarisering och rädslor och misstänksamhet mot varandra men vädjar till lyssnarna att inte falla i fällan.

– Var inte rädda och låt er inte provoceras!

– Det viktigaste ordet framåt är tillsammans när vi har stora utmaningar med till exempel klimatet och mänskliga rättigheter, säger Jan Eliasson i stark kontrast till Donald Trumps budskap om Amerika först.

Både en vision och hårt arbete steg för steg

Just det globala perspektivet är tydligt närvarande i Jan Eliassons föreläsning. Konstigt vore det väl annars med tanke på hans internationella engagemang som sträcker sig över flera decennier. Han har till exempel agerat som medlare i sex krig och konflikter runtom i världen.

Jan Eliasson säger sig alltid ha trott på demokratins kraft, även om han nu känner sig som en mycket bekymrad optimist. Förutom att våga tro på tillsammansskapet och inte vara rädda har han andra strategier som är inspirerade av Dag Hammarskjöld(FN:s generalsekreterare 1953-1961).

– Hammarskjöld skriver i sin bok Vägmärken om att både spana mot horisonten, men samtidigt ta ett steg i taget. Jag vill kanske hellre använda ordet vision än horisont. Men för att nå våra mål krävs hårt arbete steg för steg. Vi blir lätt otåliga, men det tar tid att bygga något hållbart, säger han.

I nästa stund uppmanar han vidare:
– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ta hand om ett ensamt barn, plocka skräp i diket, gräv där du står samtidigt som du lever med en högre vision.

Preventivt arbete

Jan Eliasson berättar också om den djupt tragiska situationen i Syrien som ett personligt misslyckande. Att han och FN inte lyckats nå en fred. Han märker också att klassisk diplomati inte riktigt fungerar längre, då vi allt mer tenderar att agera utifrån starka känslor.

– Det gäller att känna av vibrationerna tidigt. På så sätt kan vi förhindra att en konflikt växer sig större, säger Jan Eliasson och menar att det gäller att jobba preventivt både i de stora och små sammanhangen.

Den snart 78-årige Jan Eliasson skickar mot slutet av föreläsningen ut en hälsning till alla aktivt lyssnande deltagare på Sundbybergs folkhögskola.
– Ni är hoppet! Ni har en jättechans att påverka.

Efter föreläsningen möter vi 18-åriga deltagaren Lydia Peraza Aguiar som går Allmän kurs med inriktning psykologi och samhälle.

– Det var coolt att lyssna till Jan Eliassons globala kunskap och överblick över världen, säger hon.

Hon tycker hans långa erfarenhet av att medla i olika konflikter också visar på hur vi bör bete oss mot varandra mer mellanmänskligt.

Handbok för demokrater

Lydia Peraza Aguiar, som bara har hunnit gå två veckor på skolan, berättar att det har varit mycket fokus på valet och demokratin. Bland annat har klassen fått läsa olika texter i antologin Handbok för demokrater.

– Vi fick varsin text som vi sedan fick analysera och fundera på olika syn på demokratin och sedan redovisade vi för varandra. Jag fick ärkebiskopen Antje Jackeléns text och det var mycket intressant att läsa om en troendes perspektiv på demokrati när jag inte är det, säger hon.

Sundbybergs folkhögskolas rektor Pethra Bixo Larsson summerar en riktigt bra eftermiddag på skolan.

– Flera av deltagarna kom fram till mig efteråt och tackade för att de fått lyssna till Jan Eliasson. De behöver inte tacka mig, jag tycker det är helt fantastiskt att vi har ett land där en internationell tjänsteman kommer och besöker en liten folkhögskola och pratar demokrati med deltagarna, säger hon.

Senare i höst kommer även teaterregissören och samhällsdebattören Stina Oscarson till skolan för att fortsätta processen med demokratisatsningen.”

Foto och text: Wilhelm Blix, FSO.

Läs mer om kampanjen #vimåsteprata och boken Handbok för demokrater

www.sverigesfolkhogskolor.se

Vill du se föreläsningen på film, länk här.