SchoolSoft

Kurs för dig som vill arbeta som Dokumentärfilmare

december 6, 2018 | aktuellt

En terminskurs vårterminen 2019 i dokumentärt arbete med film

Kursinnehåll

Vi arbetar med semi-professionella kameror. Genom praktiska och teoretiska övningar samt handledning får du större insikt i foto, bildkomposition, bildberättande, ljud, ljussättning, research/manus, intervjuteknik, redigering samt mixning/ljudläggning.

Besök av gästföreläsare ingår.

Vi utbildar dig för den verklighet som väntar efter kursen. Vårt mål är att du ska bli en blivande Gerillafilmare som bemästrar alla leden i filmproduktion. Vi arbetar avsiktligt med billig men smart teknisk utrustning.

Kursen avslutas med ett längre slutprojekt.

Du kan även fortsätta dina studier genom att söka till Kulturparaplyets projektår höstterminen 2018. Där kan du ägna dig åt ett längre eget projekt.

Observera: Kursen kräver mycket fysiskt arbete i och utanför skolan.

Kursens mål

Syftet är att ge deltagarna förståelse för det dokumentära arbetssättet och insikt i olika dokumentära berättarsätt.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande datavana och ett stort intresse för dokumentärfilm.

Tidigare studerande

”Fick en bra grundläggande inblick i hur det är att jobba med film och redigering, vilket fick mig att söka vidare utbildning”

”Inspirerande”

Välkommen

Niklas Djanaieff /kursansvarig

Länk till ansökan http://sundbybergsfolkhogskola.se/vara-kurser/kulturparaplyet/dokumentarfilmkurs/