Demokrati och samhälle

Kursen vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning. Undervisningen bedrivs delvis som temastudier inom ett eller flera ämnen.

Kursinfo

Studietakt

100%

CSN-nivå

Motsvarande gymnasienivå. Berättigad till CSN 100%

Kurstid

Läsåret 2023/2024

  • HT 21/8 – 20/12 2023
  • VT 10/1 – 31/5 2024

Läsåret 2024/2025

  • HT 21/8 – 20/12 2024
  • VT  8/1 – 30/5 2025

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2500 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-4453900.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen. 1 oktober öppnar ansökan till vårterminen.

För att göra din ansökan klicka på ”ansök” och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor.

Du måste bifoga betygskopior från tidigare studier i din ansökan.

Får du inget svar att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-44539000 eller info@sundbyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Helene Österlund

Lärare allmän kurs och svenska som andraspråk

Allmän kurs, Demokrati och samhälle vänder sig till dig som vill komplettera din utbildning på gymnasienivå och som vill fördjupa och bredda dina kunskaper. 

Du läser ett eller två år på kursen beroende på: 
  1. Hur mycket du har studerat innan du börjar kursen. 
  2. Vad ditt mål med studierna är; tex om du vill förbereda dig för studier på yrkeshögskola eller för fortsatta studier på folkhögskolan. 

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion.

Kursen ger dig en bredare allmänbildning. Vi arbetar med olika samhällsteman med fokus på demokratisamhälle och arbete.  I varje tema ingår skapande inslag. 

Under kursen arbetar vi en hel del med studieteknik och verktyg som utvecklar din läsförståelse och skriftliga förmåga. Hur läser man till exempel en text för att förstå den på bästa sätt? Hur skriver man en text så att innehåll och syfte blir tydligt? 

Du får även lära dig att söka och bearbeta information samt kritiskt granska material vilket ökar din förmåga till självständiga studier i framtiden.