SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs

Är du arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen?

Behöver du lära dig svenska som andraspråk?  

Vill du få tillbaka studiemotivationen?

Kursinfo

Studietakt

100%

CSN-nivå

Ger inte rätt till CSN.

Kurstid

Tre månader. Start från 23 januari 2023.

 

Susann Berg

Lärare

084453900

Avgifter

 

 

Kursansvarig

Susann Berg

 

Välkommen att studera hos oss på  Sundbybergs Folkhögskola! Vi har en kurs som heter Studiemotiverande folkhögskolekurs. Vi kallar den kursen för SMF.  

Här är information om den kursen: 

  • Den är tre månader lång och du får pröva att studera på en folkhögskola. 
  • Vi pratar mycket och vi studerar svenska.
  • Vi lär oss av varandra och vi har roligt tillsammans.
  • Vi går på museum och vi tittar på film.
  • Kursen är på heltid. 
  • Vi deltar i gemensamma aktiviteter på skolan och vi träffar kursdeltagare och lärare från andra kurser.

Om du vill gå på SMF behöver du säga det till din handläggare på Arbetsförmedlingen, för det är din handläggare som bestämmer om du kan gå på kursen.  

Efter att du har gått på SMF kan du gå på någon av våra kurser i svenska som andraspråk. De kurserna är ett år långa och ger rätt till studiestöd (CSN) på grundskolenivå. När du har gått på en kurs får du ett kursintyg. 

På skolan kan du också prata med vår Studie- och Yrkesvägledare, SYV, för att få hjälp med att hitta en kurs som passar dig. 

Välkommen att besöka oss på skolan! Vi finns i Rissne Centrum, 1 minuts promenad från T-banestationen Rissne.

Utbildningstid

Tre månader.

Ansökan

Anvisas genom Arbetsförmedlingen.