Socialpedagogutbildning på distans

Sundbybergs folkhögskolas utbildning till socialpedagog bygger på demokratins och solidaritetens grund och genomsyras av tankar om
– ekonomisk och social trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktivt deltagande i samhällslivet.
I utbildningen arbetar vi utifrån förhållningssättet till människans ansvar för sin och andras sociala situation och inriktar oss på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Utbildningen bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet, samt att vi arbetar för att fördjupa förståelsen för mänskliga rättigheter och barns rättigheter genomgående i utbildningen.

Kursinfo

Studietakt

100%

CSN-nivå

Eftergymnasial

Kurstid

Läsåret 2023/2024

 • HT 21/8 – 20/12 2023
 • VT 10/1 – 31/5 2024

Läsåret 2024/2025

 • Meddelas senare

 

 

Kursplan

Utbildningsplan 23_25

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en materialavgift på 2000 kr per läsår, för vissa läromedel och digitalt material. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer.

Ansökan

Ansökan för höstterminen 2023 är stängd.

Antagningsperioden för läsåren 2023-2025 öppnar 15 februari 2023. Ansök senast 31 mars. Därefter tar vi emot intresseanmälningar.

I ansökan ska du bifoga betygsdokument samt kontaktuppgifter till två referenser från arbete eller studier.

Du ska också bifoga ett personligt brev där du svarar på ett antal frågor, se rubriken Instruktioner personligt brev.

Kursansvarig

Har du funderingar om utbildningen är du välkommen att kontakta kursansvarig lärare

Jeanette Andersson

Lärare socialpedagogutbildning

Socialpedagogutbildningen på distans är för dig som tycker om att arbeta med och för människor. Utbildningen riktar sig framförallt mot målgruppen barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd. Utbildningen präglas av folkbildningens helhetsperspektiv, där vi utgår från hela människan och dess styrkor och förmågor. Vem du är som deltagare och vilka erfarenheter du har med dig, bidrar till utbildningens utformning. Vi studerar det beteendevetenskapliga fältet där ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik ingår. Vi studerar även det sociala arbetets organisation och historia. I utbildningen arbetar vi utifrån tema med ämnesintegrering vilket betyder att vi inte har kurser utan fokuserar på olika temaområden. Förutom våra lärare kommer du att möta föreläsare från arbetslivet, detta för att att utbildningen ska vara aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag. 

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska ha genomgått en personlig utveckling och fått kunskaper för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog. Du har utvecklat förmågan att förstå människan ur olika perspektiv och kan därmed på ett stödjande sätt arbeta och möta människor i förändring. Du har fått med dig olika verktyg för att arbeta förebyggande med socialt stöd till ungdomar och vuxna. Du har utvecklat ett lösningsfokuserat tänkande och ett förhållningssätt och bemötande som utgår från den du möter. Du har medvetet reflekterat över grupprocesser, ledarskap och vikten av att ge och ta feedback.

Vi arbetar utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsplan, samt avser att göra en ansökan om nivåplacering enligt SEQF, på nivå 5.

Studieform

Utbildningen bedrivs på distans på heltid med obligatoriska träffar på Sundbybergs folkhögskola, 2-3 dagar per tillfälle varannan till var fjärde vecka. Aktivt deltagande i utbildningen sker även online genom grupparbeten, fjärrundervisning och vi arbetar även med handledning och seminarier online. Under utbildningen genomför vi även studiebesök, teaterbesök och museum som inte alltid förläggs till träffarna. I genomsnitt är det aktivt arbete tillsammans med lärare och andra deltagare 20 timmar i veckan schemalagt under dagtid 9-15 måndag till fredag. Övrig tid är inläsning av litteratur och förberedelser samt tid för egen reflektion och egna uppgifter som kan fördelas mer fritt. 

Under utbildningen får du möjlighet att tillsammans med övriga deltagare samtala och diskutera de olika uppgifterna vi arbetar med. Det gör att era insikter och medvetenhet fördjupas samt att vi kan pröva praktisk tillämpning. Skolan har även ett samarbete med utbildningar till terapeut där det finns möjlighet att ansöka om att delta i utbildningsterapi utan kostnad. 

Handledning och feedback sker kontinuerligt både från lärare och andra deltagare. Skolan kan inte erbjuda kost och logi vid träffarna. Du behöver själv ha tillgång till dator och internet.

Möten online sker med webbkamera i både helklass och mindre grupper. 

Att arbeta kvällar och helger samtidigt som utbildningen kan fungera men det rekommenderas inte att arbeta mer än 60% då studierna är på heltid. 

Lärande i arbete (LiA) 

I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors LiA i nära samverkan med arbetslivet. LiA ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning kan LiA ske på din arbetsplats, om du inte har en anställning blir det på en praktikplats. Du söker själv din praktikplats.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg. För att bli godkänd krävs:

 • Deltagande på närträffar
 • Godkända LiA-perioder
 • Deltagande i handledning och grupparbeten
 • Inlämning av samtliga uppgifter
 • Deltagit och givit feedback i gruppen

Utbildningstid

Utbildningen är på heltid under två år, det vill säga fyra terminer, med uppehåll under sommaren. Utbildningen startade den 21 augusti 2023 och avslutas juni 2025.

Datum för träffar på skolan och kurslitteratur meddelas vid utbildningens start.

Urval och antagning

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 23 år och ha 3-årig gymnasieexamen (eller motsvarande) med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så behöver du styrka att det ligger minst tre år tillbaka i tiden. För att bli aktuell som sökande måste du bifoga ett antal handlingar enligt information här nedanför. Vi gör en samlad bedömning utifrån formell kompetens, erfarenheter, motivation samt motiv till att gå utbildningen. 

För dig som saknar formell behörighet och vill söka med reell kompetens: Lämna in en ansökan så komplett som du kan och skicka sedan ett personligt brev till kursansvarig lärare där du berättar om vilka erfarenheter du har inom socialt arbete samt hur de är relevanta för din förmåga att klara utbildningen.

Antagningen kommer att ske genom intervjuer under mars till maj på skolan i Rissne.  Antagningen kommer att ske löpande efter intervju så se till att din ansökan är komplett. I maj kommer det att ordnas en träff på skolan för alla som börjar utbildningen till hösten. 

Ett formellt antagningsbesked kommer att skickas till din registrerade e-postadress. Vi kan komma att kontakta referenspersoner. 

Instruktioner personligt brev

I ditt personliga brev vill vi att du svarar på följande frågor, du får även ta upp annat som beskriver dig som person. 

– Personlig info (namn, ålder, nuvarande sysselsättning, intressen  m.m)

– Hur ser din bakgrund ut?  Tidigare erfarenhet av studier, yrkesliv, ideellt arbete eller annat som är relevant.

– Varför söker du till socialpedagog på Sundbybergs folkhögskola och varför just nu i livet?

– Vilka förväntningar har du, vad vill du utvecklas i och lära dig mer om genom utbildningen? Något område inom det sociala arbetet som du är mer intresserad av? 

– Hur är din studievana och har du studerat på distans tidigare?

– På vilket sätt kan du bidra till gruppen?

– Kommer du att kombinera utbildningen med andra studier och/eller arbete och i vilken grad i så fall?

– Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa, beroende eller NPF? Beskriv hur och om det är dig gäller dig själv så berätta hur det påverkar dig och din vardag. 

– Är det något annat som är bra för oss att veta om dig?

Läsåret 2023/2024

 • HT 21/8 – 20/12 2023
 • VT 10/1 – 31/5 2024

Läsåret 2024/2025

 • HT 21/8 – 20/12 2024
 • VT  8/1 – 30/5 2025

Ansökan

Nästa antagningsperiod planeras till februari 2025.Kvalitetssäkring

Skolan är medlem i föreningen BALSAM. Det är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning.