Arbeta på svenska

Kursen vänder sig till dig med ibland kort skolbakgrund från hemlandet men som läst svenska och samhällskunskap i Sverige. För att studera i kursen är det bra om du just nu studerar eller är precis klar med SFI-C-kursen. Kursen är på 35 veckors heltidsstudier, från augusti till maj.

Kursinfo

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundläggande nivå. Berättigad till CSN 75%

Kurstid

Läsåret 2023/2024

  • HT 21/8 – 20/12 2023
  • VT 10/1 – 31/5 2024

Läsåret 2024/2025

  • HT 21/8 – 20/12 2024
  • VT  8/1 – 30/5 2025

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-4453900.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen och 1 oktober öppnar ansökan till vårterminen.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på ”ansök” och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor.
Får du inget svar att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-4453900 eller info@sundbyberg.fhsk.se..

Kursansvarig

Marie-Chantal Long

Lärare svenska som andraspråk och särskild kurs

Under kursens gång lär du dig mycket om hur det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden fungerar. Lektioner i friskvård och hälsa, matematik, sång/musik, samt studiebesök ingår också i kursen. Du studerar ofta med hjälp av datorn och internet och får bra datorkunskaper.
På 25% av kursens timmar studerar du grammatik och uttal, skriver och läser svenska (på SFI C/D-nivå).

När du studerar på kursen får du introduktion till tre olika arbetsområden: 

  • Butiksarbete/detaljhandel (försäljare)
  • Elevstöd i grundskola (elevassistent)
  • Personlig assistans (personlig assistent)

Efter kursen ska du kunna söka till en yrkeskurs och/eller söka arbete, och även söka andra kurser – som SAS-grund – för att studera vidare på gymnasiet och högskolan/yrkeshögskolan.

Du får kursintyg i slutet på kursen.
Du får möjlighet att göra C- eller D-prov på vårterminen och får ett SFI-kursbetyg om du blir klar med kursen. 
Du kan söka CSN för 75% av kursen (för de 25% av kursen som motsvarar SFI-studier får du inte CSN)