Svenska bas

Svenska som andraspråk med samhällsinriktning – Svenska bas

Kursinfo

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundskolenivå

Kurstid

Läsåret 2022/2023

  • HT 22/8-21/12 2022
  • VT 9/1-31/5 2023

Läsåret 2023/2024

  • HT 21/8 – 20/12 2023
  • VT 10/1 – 31/5 2024

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-4453900.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen och 1 oktober öppnar ansökan till vårterminen.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på ”ansök” och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor.

Får du inget svar att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-4453900 eller info@sundbyberg.fhsk.se..

Kursansvarig

Sirpa Heinonen

Lärare svenska som andraspråk

En kurs för dig som behöver träna på att tala svenska och vill öva på att läsa, träna uttal och skriva. Vi läser om samhället, kultur, hälsa och natur. Matematik, datorkunskap, bild och studiebesök ingår också i kursen. Efter godkänd kurs får du ett kursintyg. Du har även möjlighet att få kursbetyg i Sfi.

För att söka kursen behöver du befinna dig/ vara i sfi B eller C.