Verksamhetsstöd

Helena Dohns

Studie-och yrkesvägledare

Marc Harding

Rektor

084453902 076-7806039

Anna Bjurvald

Verksamhetssamordnare

08-445 39 03 072-669 32 12

Teodora Abda

Ekonomiansvarig

08-4453901

Nadine Gaib

Kurator / projektledare

084453907

Karina Roloff

Kursadministratör/Bibliotekarie

08-4453904

Guzelya Magametova

Stödperson för deltagare & administration

08-4453906

Ramzi Ali

Vaktmästare/Tekniker

08-4453905

Faraj Danho

Vaktmästare

Jorge Miranda

Teknikservice och IT stöd

084453908