SchoolSoft

Nu öppnar Folkuniversitetets sfi-skola i Göteborg

december 9, 2020 | aktuellt

Den 10 december öppnar Folkuniversitetets sfi-skola i Göteborg. Skolan drivs av Sundbybergs Folkhögskola i samverkan med Folkuniversitetet Region Väst.

Folkuniversitetets sfi-skola ligger i Folkuniversitetets lokaler på Norra Allégatan 6 i Göteborg och erbjuder alla studievägar och kurser inom sfi. Eleverna kan välja mellan Jobbspåret och Akademikerspåret beroende på utbildningsbakgrund och mål.

Avsikten är att ge sfi-utbildning med utgångspunkt i folkbildningens kunskapssyn och värdegrund samt att verka för en långsiktig utveckling av forskningsanknuten pedagogik som sätter individen i centrum och där sfi är ett redskap på vägen mot vidare studier eller jobb.

– Sundbybergs folkhögskola har under de senaste 30 åren arbetat med Folkhögskolekurser för deltagare med svenska som andraspråk, Etableringskurser för nyanlända och Svenska från dag ett för asylsökanden. Nu ser vi fram emot att starta upp sfi i samverkan med Folkuniversitetet, säger Pethra Bixo Larsson, rektor för Sundbybergs Folkhögskola.

– Våra gemensamma erfarenheter och kvalitativa verksamheter kan bara ge en riktigt bra sfi-skola i Göteborg. Det känns roligt och superspännande, fortsätter hon.

– Sundbybergs Folkhögskola har stor erfarenhet från folkhögskolevärlden och driver kurser och projekt i Stockholms mångkulturella ytterområden som vi kan lära oss av. Samtidigt får vi möjlighet att bedriva närundervisning i svenska för invandrare igen, något vi gjort med framgång under lång tid i Göteborg, säger Daniel Jonlund, regionchef på Folkuniversitetet.

https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/sfi-svenska-for-invandrare/folkuniversitetets-sfi-skola-i-goteborg/

Bild; Anna Ledin Wirén.