SchoolSoft

Ny! Fördjupningstermin Sång och Teater – Ge din kreativitet en chans!

november 6, 2018 | aktuellt, SOT

Sång och Teater Fördjupningstermin

Termin 2 är en direkt fortsättning på Termin 1 på Sång och Teaterlinjen.

Innehåll: Sång, Monologarbete, Musikteori, Musikalduetter, Filmskådespeleri, Audition-workshop och Slutproduktion.

”Sång på musikernas villkor och Teater på skådepelarnas villkor” har varit vårt motto sedan vi startade denna utbildning 1989. Termin 1 ägnas åt grundläggande färdighetsträning i Ensemblesång, Musikteori och Teater.

Fördjupningsterminen bygger vidare på detta med ett tydligare fokus på var och en av deltagarna.

I ämnet Sång ges du möjlighet att pröva olika genrer och möta publik i bl.a / Musik-Café, konsert, Slutproduktion.

Ämnet Teater är indelat i flera Block:

I blocken Monolog och Musikal-Duett arbetar du med förelagda roller. Filmskådespeleri-blocket ger dig insikt i processen från manus till färdig kortfilm och i att arbeta framför kameran.

Vår auditionworkshop ger dig tips och vägledning inför kommande sökningar.

I slutproduktionen kan du påverka innehållet både vad gäller manusinnehållet och vilken musik som ska ingå.

I slutproduktionen samarbetar vi med en professionell orkester.

Förkunskapskrav: Sång och Teater termin 1 eller motsvarande.

Ansvariga lärare:

Ulrika Ellemark/ Teater

Svante Engblom: Sång, Musikteater, Konstnärlig ledare

Kurstider: 7/1 – 29/5 2019.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 20/12 2018

Länk till ansökan