SchoolSoft

Ny kurs! DIGITAL INTRODUKTION 24/4-22/5

april 17, 2018 | aktuellt

KURSEN ÄR FÖR DIG SOM VILL LÄRA SIG GRUNDLÄGGANDE DATORKUNSKAPER

Anmäl dig redan idag! Kursen leds av Brackit Digital Education, på Sundbybergs folkhögskola, Kasernvägen 1 Rissne.

Utbildningens syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper dator och teknikkunskap. Deltagare ska ges möjlighet att lära sig hantera dagens digitala krav. Även Microsoft Word och de vanligaste funktionerna. Eleverna får också en introduktion till att använda Microsoft Excel som arbetsverktyg liksom Microsoft Power Point. Eleverna ges möjlighet till att lära sig använda e-post som ett verktyg för digital kommunikation. Eleverna ska också ges möjlighet till internetanvändning och självständigt söka och hantera information på Internet och säkerhet ute på internet.

Vem ska gå kursen?
Kursen vänder sig till deltagare som vill lära sig grunderna i att hantera en dator samt grunderna i delar av Office-paketet (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) samt att använda Internet. Kursen vänder sig till dem som känner osäkerhet och behöver stöd för att använda datorer som ett arbetsredskap.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Upplägg
Tisdag och torsdag klockan 18.00-20.00 samt söbdag 13.00-17.00, från 24 april till 22 maj.
Utbildningen omfattar 3 lärarledda kväll eller helgträffar som kompletteras med uppgifter mellan träffarna. Kursträffarna är utspridda i tid i syfte att göra det möjligt att öva kursmoment på arbetsplatsen.
Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och behov. Lärare ansvarar för att deltagaren ges möjlighet till tid och stöd för uppgifter på arbetsplatsen.

Läs mer på deras hemsida: http://www.brackitedu.se/