Svenska från dag 1 startar

27 mars startar kursen Svenska från dag 1.

Verksamheten vänder sig till deltagare som är:

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende i en kommun
  • asylsökande som fått uppehållstillstånd men som i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.
  • personer från Ukraina som är registrerade hos Migrationsverket.

Kurserna finns för att ge nyanlända asylsökande möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället.

Plats: Sundbybergs folkhögskola i Rissne. 
Datum: 27/3-30/8
Måndag-fredag: kl. 14.40-19.20

Intresseanmälan skickar du här

Skrivet 2023-02-03
Gå tillbaka