Studieinformation

Studierna på Sundbybergs Folkhögskola är på heltid, vilket innebär minst 20 timmar lektioner per vecka plus hemarbete. Lektionerna pågår måndag till fredag. Du börjar vanligtvis 9.00 på morgonen och slutar senast 16.00.

För att börja studera hos oss måste du minst fylla 18 år det året du börjar kursen.

Kurserna startar om tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

Frånvaroanmälan

Vid all frånvaro (sjukdom, vård av barn eller annat) ska du anmäla dig via SchoolSoft före kl 9.00.

Är du sjuk ska du också anmäla till Försäkringskassan 020-524524 (tonvalstelefon) eller gå in via forsakringskassan.se

Intyg

Folkhögskolan ger intyg, inte betyg.

Ett kursintyg delas ut till alla deltagare som har godkänt studieresultat. Kursintyget innehåller kurstid och kursinnehåll. Intyget delas ut när kursen är avslutad och all utrustning (böcker, filmutrustning eller liknande) är återlämnad och eventuella materialavgifter betalda.

Enkelt intyg ges till deltagare som inte har fullföljt kursen. Enkelt intyg innehåller endast information om deltagarens tid i kursen.

Intyg för behörighet till högre studier

Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier får deltagare som uppnått grundläggande behörighet efter att ha gått 1 – 3 år i allmän kurs/behörighetsgivande kurs (beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet) om kunskapsnivån i de gymnasiegemensamma ämnena uppnåtts under studietiden på skolan. På behörighetsintyget syns också särskilda behörigheter.

Studieomdöme

Du som studerar på Allmän kurs/behörighetsgivande kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs varje år gemensamt av alla dina lärare på skolan.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Det slutgiltiga studieomdömet från folkhögskolan, använder du när du söker till universitet/högskola eller yrkeshögskola.

På kurserna med svenska som andraspråk och Kulturparaplyet får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Kostnader

Undervisningen på skolan är avgiftsfri. Deltagarna betalar en materialavgift för studiematerial som skolan tillhandahåller. Det gäller kopiering, utskrifter, inköp av dataprogram, bredband/internet, ateljématerial, olycksfalls-/studerandeförsäkring och studiebesök. Materialavgiften ska betalas in före kursstarten. Om den inte betalas i tid får kursdeltagaren inte behålla platsen på skolan.

Materialavgiften för varje kurs finns angiven på de olika kurspresentationerna.

Studiefinansiering och CSN

Studierna ger rätt till studiestöd från CSN.

  • Studiemedel som består av studiebidrag och studielån, från och med höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Studiehjälp som är ett studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20

Mer information kan du få från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) csn.se eller telefon 0771-276000.

Skolan skickar information till CSN om du blir antagen på skolan och när du påbörjar och avslutar studierna.

Studievägledning

Planering kring ditt val av kurs på folkhögskolan eller studiefinansiering kan du få av skolans studievägledare på tel. 08-4453907.

Utvärdering

Varje kurs gör sina egna utvärderingar. Både efter vissa teman och vid läsårets slut. Personliga utvecklingssamtal görs med alla deltagare.

Dataskyddslagen