Sundbybergs Folkhögskola

På lördag 18 mars bjuder vi på Sundbybergs folkhögskola in till Öppet hus. 

Deltagare och lärare på våra kurser finns på plats och visar upp verksamheten samt svarar på frågor om hur det är att vara deltagare på Sundbybergs folkhögskola, hur kurserna är upplagda, vad som krävs för att kunna ansöka, hur det går till att göra praktik på de yrkesinriktade kurserna med mera. 

“Öppet hus är ett ypperligt tillfälle att ta tempen på skolans kurser, se våra lokaler, möta våra deltagare, ta del av kursinnehållet. Kom hit och få en uppfattning om hur det är att plugga här!” säger en av lärarna på Kulturparaplyets kurser. 

Efter avslutad utbildning går en hög andel av våra deltagare vidare till vidare studier eller jobb. Sundbybergs folkhögskolas kurser är därmed ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningen i kommunen, Stockholmsregionen såväl som i hela Sverige. 


Folkhögskolan har en stor betydelse både på individ och samhällsnivå. Som Fejes m fl ((2018) i Harlin, E.M och Carlsson, I. 2021) * studie visar är det fyra kategorier av syften som deltagarna har med sina studier på folkhögskola. De har samlat data från deltagare som går olika kurser på folkhögskola, några på allmän kurs, några på en estetisk kurs och slutligen några på en yrkesutbildning. Forskarna har utifrån sitt undersökta material funnit fyra olika kategorier med utgångspunkt i det som deltagarna menar är syftet med deras folkhögskolestudier.

  • viljan att komma bort
  • viljan att komma tillbaka
  • viljan att sadla om
  • viljan att förverkliga sina drömmar

Välkommen att bli en del av Sundbybergs folkhögskola.

Skrivet 2023-03-17
Gå tillbaka