Postproduktion för film och tv vt 2023

Videoredigering, Ljudmix, Visuella effekter och Färgkorrigering/Grading

Distanskurs på en termin där du lär dig modern postproduktions alla moment och processen från råmaterial till färdig film. Efter kursen kommer du behärska hela processen från råmaterial till färdig film och ha god kännedom om alla de kreativa, konstnärliga och dramaturgiska möjligheter postproduktionen rymmer.

Du kommer få en förståelse för hur film kommunicerar och hur olika val under postproduktionen påverkar och formar filmen och publikens upplevelse.

Läs om kursen: Postproduktion för film och tv – terminskurs distans – Sundbybergs Folkhögskola 

Vi tar emot intresseanmälningar på denna länk: Intresseanmälan

Skrivet 2022-12-06
Gå tillbaka