Vill du söka till skrivarlinjen hösten 2022?

Välkommen att anmäla dig till digitala informationsträffar på Google meet:

Tisdag 15/3 kl 17-18 och torsdag 31/3 kl 17-18.

Undervisande lärare på skrivarlinjen informerar om kursen.

Föranmälan till info@sundbyberg.fhsk.se 

Skrivet 2022-02-18
Gå tillbaka