SchoolSoft

Sommarkurs: Improvisationsteater som pedagogiskt redskap

mars 12, 2019 | aktuellt

En kurs för dig som jobbar med människor och vill hitta ett nytt sätt att hjälpa dem växa.

Är du kanske teaterlärare, dramapedagog, fritidsledare eller jobbar på annat sätt med att utbilda och coacha människor? Då är det här kursen för dig. Under fyra veckor arbetar vi med improvisationsteater ur ett upplevelsebaserat och pedagogiskt perspektiv, där du får en möjlighet att bygga upp en bank av övningar, utveckla din egen förmåga som improvisatör och reflektera kring hur du kan använda improvisationsteaterns övningar inom just din praktik.

Improvisationsteater bygger på samspel, lek och fantasi. Trygga människor växer, och improvisationsteatern är en möjlighet för människor att växa genom skratt och lek i trygga sammanhang.

Kursen är till stor del upplevelsebaserad. Du kommer att få gedigen kunskap om improvisatörens åtta förmågor (fantasi, spontanitet, medspelarskap, kroppslighet, musikalitet, rumslighet, karaktärsgestaltning och berättande), delta i undervisning och diskussioner samt själv leda pass. Under fyra veckor arbetar du med tillsammans med andra deltagare under ledning av erfarna improvisatörer och pedagoger.

Kursen hålls i Stockholms Improvisationsteaters lokaler på Sigtunagatan 12. Under kursen skapar vi en portfölj med reflektioner och övningar.

Gästlärare från Dig – Stockholm Impro Festival 1 – 6 augusti

Varje år arrangerar Stockholms Improvisationsteater den internationella improvisations festivalen Dig. Eftersom festivalen angränsar till kursen kan vi i år med stolthet erbjuda dig undervisning av en av improvisationsteaterns allra största namn, Ed Greenberg. Ed kommer att undervisa tre av dagarna sista veckan.

Utan extra kostnad och frivilligt kan du efter kursen delta på festivalens kvällsaktiviteter. Det är en vecka fylld av föreställningar och masterclasses.

Om lärarna

Johan Humlesjö är konstnärlig ledare på Stockholms Improvisationsteater (SIT). Johan är skådespelare, pedagog, regissör och improvisatör med över 25 års erfarenhet av improvisationsteater. Han har sedan 1994 varit del av teaterns fasta ensemble. Johan har undervisat på bl.a. Högskolan i bergen, försvarets tolkskola och varit ansvarig för SITs kursverksamhet 2002 – 2016.

Linda Gustafsson är utbildad lärare och har arbetat med utbildning av barn och vuxna i femton år. Sedan 2010 är hon knuten till Stockholms Improvisationsteater. Där spelar och regisserar hon föreställningar samt leder kurser på olika nivåer. Senast har hon verkat som konstnärlig ledare och improvisatör i föreställningen Kära Selma – En improviserad hyllningsföreställning på Stockholms Improvisationsteater. Linda är en mycket uppskattad improvisatör och pedagog, som med värme, närvaro och engagemang skapar trygga grupper där individerna får utvecklas tillsammans.

Ed Greenberg (this part of the course will be held in English) is an improvisational comedy director, actor and acting teacher. He directed America’s foremost improvisational comedy theatre, “The Second City” in Chicago. He’s directed iconic American comedy performers including Robin Williams, Jonathan Winters, and Dan Castellaneta (the voice of Homer Simpson)

Through Laughter for a Change, a non-profit organization that he founded, Ed brings the healing power of laughter and play through improvisational theatre games to such diverse communities as post

genocide Rwandan youth, former gang members and combat veterans suffering from post traumatic stress.

Ed has also worked with Viola Spolin and in he´s workshop he will work on the games and philosophy from Viola.

www.laughterforachange.org

www.violaspolin.org

Kursens upplägg

Vecka 1
8 juli-12 juli

Improvisationsteaterns grunder och gruppdynamik.

Lärare: Linda Gustafsson & Johan Humlesjö

Vecka 2
15 juli-19 juli

Improvisationsteaterns praktik.
Pedagogiska perspektiv på improvisationsteater.

Lärare: Linda Gustafsson

Vecka 3
22 juli-26 juli

Improvisationsteater som pedagogiskt redskap utifrån olika praktiker.
Deltagarna förbereder, redovisar och utvärderar pass i improvisationsteater.

Lärare: Linda Gustafsson

Vecka 4
29 juli-2 augusti

Three day workshop with Ed Greenberg based on his work throughout the years, and his community work with Laughter for a change.

Sammanfattande arbete i grupp och enskilt. Avlutning.
Möjlighet att delta vid kvällsaktiviteter under DIG Impro Festival efter kursens slut.

Lärare: Linda Gustafsson, Johan Humlesjö & Ed Greenberg

Kurslitteratur

Lust, Kraft & Mod Stockholms Improvisationsteaters kursplan (här finns fördjupande förklaringar av improvisatörens 8 förmågor)

Spolin, Viola. Improvisation for the Theater (Second Edition)

Om Viola Spolin: Improvisationsteatern grundades i USA på 1930-talet av Viola Spolin. Hon arbetade som socialarbetare och dramalärare i Chicagos mer utsatta områden där hon använde sig av klassiska lekar och uppfann flera nya lekar och övningar under workshops med sina deltagare, för att stärka deras självförtroende, samt att skapa möjligheter för dem att bli mer spontana, mindre självmedvetna och bygga ett tryggt sammanhang. De lekar och övningar hon använde sig av finns samlade i Improvisation for the Theatre.

Kostnad för kursen 2300 kronor

Studietakt 100%

Start 8 juli – 2 augusti

Sista ansökningsdag 1 juni.

Kursen är studiemedelsberättigad

www.impro.a.se

www.impro.a.se/DIG