Studiecirkel Älskade barn start 9 maj

I samarbete med Studiefrämjandet startar vi en studiecirkel om hur du som förälder kan stötta dina barn i olika sammanhang. I ’Älskade barn’ kommer vi diskutera olika teman inom föräldraskap. Bland annat förskola, skola, tonårstid, barnens fritid, normer, värderingar och mycket mer.

Att vara förälder är en utmaning och att vara förälder i ett nytt land är en ännu större utmaning . I studiecirkeln Älskade barn träffas föräldrar för att diskutera och hjälpa varandra i föräldrafrågor med en engagerad ledare. Vi sitter i bikupor, delar med oss av våra utmaningar, ger tips och tricks i föräldrarollen. I slutet av studiecirkel brukar föräldrar byta telefonnummer och träffas tillsammans med sina barn eller i andra studiecirklar.” säger Fadwa Aqel, verksamhetsutvecklare och projektmedarbetare i Älskade barn,  Studiefrämjandet Stockholm Gotland​.

Skrivet 2023-05-02
Gå tillbaka