Sundbybergs folkhögskola ska flytta!

Sundbybergs Folkhögskola kommer att flytta 1 december 2023!

Efter 27 år vid Kasernvägen och Rissne Torg flyttar vi till Ursvik Entré bara 550 m norrut.

Nu ser vi fram emot en spännande framtid för vår skola där vi kan fortsätta arbeta kreativt och samskapande i en interkulturell folkhögskolemiljö. Det kommer att skapa nya möjligheter till att utveckla en folkhögskola för framtiden för våra kursdeltagare och anställda. Samtidigt stärks samarbetsmöjligheter med offentliga och privata aktörer såväl som civilsamhället vilket i sin tur gynnar våra kursdeltagare.

Under 2023 kommer ni kunna följa processen via sociala medier.

För mer info:  

Marc Harding, Rektor Sundbybergs folkhögskola

e-post: marc.harding@sundbyberg.fhsk.se

tel: 0767806039 

Skrivet 2023-01-10
Gå tillbaka