Tre deltagare på Sundbybergs folkhögskola är med och tävlar i Sveriges kortfilmsfestival 

Tre deltagare på Sundbybergs folkhögskola är med och tävlar i Sveriges kortfilmsfestival 

Tre filmer från tidigare och nuvarande deltagare på Sundbybergs folkhögskola är med och tävlar i Sveriges kortfilmsfestival 

Fredag-Söndag 24-26 mars i Hornstull.

Filmerna som visas med deltagare från skolan är; ”Jag sitter hellre här” av Tuva Lantz, som går projektår film i år, visas i filmpass 2 fredag 14:45-16:15. 

”Här, där drömmarna lever” av Julia Ammouri från projektår film 21/22, visas i filmpass 3 lördag 10-12. 

”Lilla Lola” av Clara Vida från filmklassen 21/22, med skådespelarna Erik Appelquist från Teater 21/22 och Nadia Bech som går årets PÅ teater.

Se program och biljetter på Sveriges kortfilmfestivals hemsida.

”Vi är otroligt stolta över våra talangfulla film- och teaterstudenter som med detta får presentera sina filmer för en större publik och ta sina första steg in i filmbranschen. ” säger Tone Andersen, lärare på Dokumentärfilmslinjen.

Folkhögskolans este­tiska utbildningar har en bred betydelse där folkhögskolans ambition inte enbart är att utbilda kulturutövare, utan också konsumenter, kännare och beställare av kultur, menar författarna till rapporten Kulturell bildning i folkhögskolans regi (2018). 

De pekar också på att kreativitet och entrepre­nörskap efterfrågas såväl på arbetsmarknaden som i samhället.

Folkhögskolan är också en viktig arbetsgivare i kommunen, Stockholmsregionen samt i landet i stort. 

Flertalet av lärarna inom de estetiska kurserna är professionella kul­turarbetare och arbetar på deltid inom folkhögskolan. Lärarna beskriver att mötet med deltagarna är oerhört viktigt för det egna konstnärliga skapandets utveckling. Författarna menar vidare att folkhögskolorna kan betraktas som en viktig resurs för att förverkliga statens kulturpolitiska mål.

Välkommen att bli en del av Sundbybergs folkhögskola!

Kontaktperson: Marc Harding, Rektor
Tel: 0767806039
E-mail: marc.harding@sundbyberg.fhsk.se

 Läs mer om Sundbybergs folkhögskola och våra kurser: https://sundbybergsfolkhogskola.se 

* Källa: Kulturell bildning i folkhögskolans regi (2018) Fürst, Henrik, Levelius Sanna och Nylander Erik. 

Billes Tryckeri, 2018. 

Skrivet 2023-03-24
Gå tillbaka