SchoolSoft

Två nya kurser, i samarbete med Stockholms Improvisationsteater

mars 27, 2018 | aktuellt

Sundbybergs folkhögskola har i flera år samverkat med Stockholms Improvisationsteater när det gäller improvisationskurser under sommarmånaderna. Vi utökar nu vår samverkan med två helt nya folkhögskolekurser.

IMPROVISATIONSTEATER SOM PEDAGOGISKT REDSKAP, 4 veckors sommarkurs 2018

KULTURPROJEKTLEDARKURS, terminskurs under hösten 2018

Kurserna ges på Sigtunagatan 12 i Stockholms Improvisationsteaters lokaler.

Se information om kurserna och deras innehåll under Estetiska profilkurser – Kulturparaplyet.

Välkomna att söka!